Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddelerinin düzenlemesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali amacıyla Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi.