"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, bir unvana giriş için KPSS sonrası sözlü ve/veya uygulamalı sınav şartı getirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla bugün (4 Ekim 2019) yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişikliğe göre:

**Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe bir madde eklendi (Ek Madde 9).

**Eklenen madde ile; Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılması usulü getirildi.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe ek 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ek Madde 9- Türkiye Adalet Akademisinin koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre, 10/7/2003 tarihli 25164 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanmak suretiyle, Akademi tarafından atama yapılır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.