MÎLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin eğitim aldığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeld tüm programların Ulusal Meslek Standarttan ve Ulusal Yeterliliklerle uyumunu masaya yatırdı. 

MEB'de, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan tüm alan ve dal programlarının Ulusal Meslek Standarttan ve Ulusal Yeterliliklere uyumunda atılacak adımlarla ilgili paydaşlarla toplantı yapıldı.

Toplantıya, MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MYK yetkilileri katıldı. Toplantıda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 53 alan ve 199 dal programının tamamına yürürlüğe giren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin yansıtıldığı ve bu anlamda bir güncelleme ihtiyacı olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, mesleki eğitim merkezlerindeld eğitimin de incelendiği toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde sunulan 27 alan ve 140 dal programından 27 alan ve 118 dal programına Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler'in (161 UY) yansıtıldığı, ancak 22 dal programı ile ilgili ise güncelleme ihtiyacının olduğu belirlendi. MEB ve MYK yetkilileri, "ortak bir çalışma yaparak eldm sonuna kadar bu güncellemeleri tamamlama" karan aldı.