Ajanskamu-Net/ Özel Haber - Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu yayınlandı. 

Buna göre Sınav başvuruları 28 Şubatta Başlayacak 11 Martta Sona erecek

Mevcut Müdür Yardımcıları ve Müdürler Sınava girebilecek mi? yöneticilerin en çok merak etitği soru bu oldu.

Klavuzu incelediğimizde bakanlık kadrolarında en az 2 yıl öğretmen olarak görev yapanlar müdür yardımcılığına başvurabilecekler. Müdür yardımcıları da Müdürlüğe başvuru yapbilecekler. 

Klavuzun Genel Açıklamalar başlığı altındaki c maddesinde "Hâlen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de, yazılı sınav puanını, puanların
geçerlik süresi içinde kullanmak üzere yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir."

denmektedir. 

Buna göre Mevcut Müdür yardımcıları ve başyardımcıları isterlerse diğer mdüür yardımclığı kadrolarına geçmek için , dilerlerse müdür olmak için; mevcut mdüürler de başka kurumlara mdüür olarak geçmek için ya da müdür yardımcılığı için sınava başvuru yapabilecekler. 

www.ajanskamu.net