MHP: Taşeronların Sorunları Devam Ediyor
MHP 'den TBMM 'de flaş taşeron çıkışı.

Önceki gün TBMM Genel Kurulu 'nda söz isteyen ve 43 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine konuşma yapan MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, taşeron konusuna değindi. Kanun teklifindeki taşeron meselesine değinen Kalaycı,

"Kanun teklifinin 11 ve 12’nci maddelerinde hizmet alımları kapsamında çalıştırılan taşeron personelinin kamu iş yerlerinde geçen sürelerine dair kamu idareleri tarafından ödenen kıdem tazminatlarının taşeron firmalara rücu edilmemesi ve bu konuda açılan davaların esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi hususları düzenlenmektedir.

Taşeron firmaların yaşadığı soruna çözüm getirilmekle birlikte, düzenleme, yargıya müdahale niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kadro alamayan taşeron işçilerinin de sorununa çözüm getirilmeli, ortaya çıkan eşitsizlik giderilmelidir." ifadelerini kullandı.