Kamuda çeşitli kurumlarda memur olarak atanmış memur öğretmenlere ilişkin atama talebi bugün TBMM'de gündem oldu.

MHP GRUBU ADINA ARZU ERDEM (İstanbul) – Öğretmenlerimiz atama beklerken, yine atamalar yapılırken branşlara göre atama yapılmasının mutlaka ve mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. KPSS’den yüksek puanlar almış olmalarına rağmen kendi branşları yerine farklı kurumlarda memur olarak atanmış öğretmenler kendi alanlarında görev  yapmak isterler, verimli olmak isterler. Öğretmen alımlarında bu kardeşlerimize öncelik tanınması gerekmektedir.