MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN'dan MEB'in yönetici atama sistemine tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BÜYÜKATAMAN şunları ifade etti: 

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yönetici atama süreci başladı. Adalet, mülkün temelidir. Dolayısıyla kamu kurumlarında atama ve görevde yükselmelerde adalet anlayışı içerisinde ehliyet ve liyakatin esas alınması gerekliliği tartışılmazdır.

Kamuda liyakatin esas alınmaması durumunda ülkemizin nerelere sürüklendiğini 15 Temmuz ihanetiyle acı şeklide yaşadık. Dolayısıyla kamu yönetiminin teşekkülünde aranacak tek mensubiyet ve kriter; devlete sadakat ve görevin gerektirdiği yeterlilikler olmalıdır.

Özellikle belirtmek isterim ki üzerinde ittifak edilmiş olan büyük Türkiye idealinin vücut bulabilmesinin en önemli ve tartışılmaz gerekliliklerinin başında, kamusal alanın adalet ilkesi çerçevesinde liyakat esasına göre düzenlenmesi zorunluluğu gelmektedir.

Nitekim, 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törende kamuoyuna açıklanmış olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde de liyakate dayalı yönetici atama usulünün ihdas edileceği hususuna özellikle vurgu yapılmış ve bir taahhüt olarak ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un geçmiş yıllarda yaşanmış birtakım usulsüzlük ve haksızlıklara müsaade etmeyeceğine, çalışanların huzurunu rencide etmiş olan arazların tamiri için gerekeni samimiyetle yapacağına inanıyor ve bekliyorum.