İzmit Milli Eğitim’de norm kadro dışında açılan fazladan kadro ile Şube Müdürü yapıldığı iddia edilen ve görev alanı özel öğretim kurumları olan Ali Osman Hasanoğlu’nun oğlunun, yakın bir zamanda SRC kursu devraldığı öne sürüldü. Ve kursların denetimi ile sınav yerlerini belirleme ve yapma görevi Hasanoğlu’na ait
İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Ali Osman Hasanoğlu ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Müdürlükte şube müdürü olarak 5 kişilik norm kadro bulunduğu ancak Hasanoğlu’nun norm kadro dışında şube müdürlüğüne 6. bir isim olarak atandığı öne sürüldü. Ve Hasanoğlu’nun sorumluluğuna özellikle özel öğretim kurumlarının verilmesi dikkat çekti.


Hasanoğlu, özel öğretim kapsamına giren tüm öğretim kurumlarının bir nevi denetiminden de sorumlu. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek de onun sorumluluğunda. Öğretmenlerin 2 katı kadar maaşı olan şube müdürlüğü görevinin, norm kadro dışına çıkılarak bu şahsa verilmesi tepki toplarken ayrıca sınavlarından ekstra para kazanılan özel öğretim kurumlarının sorumluluğunun ısrarla Hasanoğlu’na verilmesi dikkat çekiyor.


Norm kadro ile şube müdürü olan isimlerden kimilerinin Hasanoğlu’na sürekli bu görevin verilmesinden rahatsızlık duyduğu da öne sürülüyor.


OĞLU SATIN ALDI İDDİASI
Norm kadro dışına çıkılarak şube müdürlüğü verilen ve 2 yıldır, özel öğretim kurumları ve strateji geliştirme konularında sorumlu olan Hasanoğlu ile ilgili iddialar bu kadarla da sınırlı değil. Hasanoğlu’nun özel öğretim kurumlarının sınav yerlerini kafasına göre belirlediği, kurumların bu konudaki talep ve önerilerini dikkate almadığı, ne isterse onu yaptığı da öne sürülüyor.


Hasanoğlu’nun İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile oldukça yakın olduğu dile getiriliyor. Hasanoğlu ile ilgili asıl dikkat çeken iddia ise “Yok artık” dedirtecek türden.


Özel öğretimden sorumlu olan ve bu kurumları denetlemekle, sınav yerlerini belirleme ve sınavları yapmakla sorumlu olan Hasanoğlu’nun oğlunun, Şirin Sürücü Kurslarına ait Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Namık Kemal Lisesi yakınında bulunan SRC kurs merkezini de devraldığı yönünde. Daha önce Şirin SRC kursunun bulunduğu binada, şu an Hakan SRC (Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi) adı altında başka bir işletme yer alıyor. Bu işletmenin Hasanoğlu’nun oğluna ait olduğu öne sürülüyor.


SINAVINI VE DENETİMİNİ YAPIYOR


Hasanoğlu’nun oğlu, geçtiğimiz aylarda açılan Hakan SRC kursunu işleten kişi ise Milli Eğitim’in bu konuyu izahı oldukça güç olacaktır. Birincisi sürücü kursu işleten, özel öğretim kapsamına giren üç kursu bulunan Şirin Sürücü Kurslarından bu bina devralınıyor. İkincisi ise Hakan SRC kursunu da Hasanoğlu denetliyor.


Hem Şirin Sürücü Kursları hem de Hakan SRC kursuna karşı Hasanoğlu’nun hiçbir ayrım gözetmeden bir denetim ve sınav uygulaması söz konusu olabilir mi? Olsa bile bu durum kafalarda soru işareti bırakmayacak mı? Şüphe hep var olmayacak mı? Hasanoğlu, 2 yıl gibi bir süredir özel öğretim kurumlarında sorumlu iken böyle bir devir nasıl gerçekleşebiliyor? Hasanoğlu’nun hakkındaki bu iddialar, özellikle sürücü kursları sektöründe ayyuka çıkmış durumda. Konuyla ilgili Milli Eğitimden açıklama bekleniyor.


4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgenin temini için var olan SRC kursları, öyle herkesin rahatlıkla açabileceği kurslar değil. Pek çok prosedürü var.
 

 


HASANOĞLU’NUN GÖREV ALANI
Ali Osman Hasanoğlu’nun özel öğretim kurumlarıyla ilgili sorumluluk alanı şöyle:
a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.

 

Kaynak:Kocaelibarış gazetesi