Ajanskamu.Ne/Özel Haber Bakanlık Maarif müfettişi alımıyla ilgili Danıştay son noktayı koydu. 2017 yılı içinde Maarif müfettişleri arasından 475 müfettiş mülakat yoluyla Bakanlık Maarif Müfettişliğine alınmıştı. Mülakat dava edilmişti.

Mahkeme, mülakatta başarılı olduğu halde kadro yok diye atanmayanların, atanması, hatta aradaki maddi kaybın ödenmesine karar verdi.

Bakanlığın itirazı önce Bölge İdare Mahkemesi, Daha sonra Danıştay tarafından reddedildi.

Karar kesinleşti.

Yüzlerce müfettişi ilgilendiren bu yargı kararının Bakanlık tarafından uygulanması zorunlu.

Yeni teftiş yapılanmasında bu durum mutlaka dikkate alınmalı. 

İşte Danıştayın O Kararı:

Ajanskamu/ Özel Haber