Belediyelerde ve bağlı (İETT gibi) teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerdeki işçiler ise bundan yararlanamıyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçen taşeron işçiler ilave tediye alamıyor.Geçen hafta içerisinde medyada belediyeye ait şirketlere kadro geçişi yapılan taşeron işçilerin de ilave tediye alabileceği yönünde haberler yer aldı. Haberler konuyla ilgili bir Yargıtay kararına dayanıyor. Karara konu olan olayda İETT’nin alt işvereninde çalışan bir işçi, İETT ile alt işveren arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu iddia ederek dava açmış.

SADECE DAVALI İŞÇİ İÇİN

Konuyu değerlendiren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işçinin iddiasını haklı bulmuş ve işe girdiği tarihten itibaren İETT’nin işçisi olarak değerlendirmesi gerektiğine hükmetmiş. Muvazaalı alt işveren ilişkisi tespit edildiğinde İş Hukuku’ndaki ilke, işçinin baştan itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmesidir. Dolayısıyla dava açan işçiye İETT’de aynı dönem çalışan işçilere hangi haklar sağlanıyorsa bu hakların sağlanmasına karar verilmiştir. Bu haklar içinde İETT işçisine ödenen ilave tediye de yer alıyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin verdiği söz konusu karar yalnızca dava açan işçiyi kapsıyor. Dolayısıyla herkes için uygulanabilir bir karar değil. Aynı dönemde İETT’nin alt işverenlerinde çalışan işçiler de muvazaalı bir alt işveren ilişkisi bulunduğunu iddia ederler ve mahkeme de işçileri haklı bulursa dava açan işçiler yararlanamadıkları haklarını elde edebilirler.

Yazının devamı için tıklayınız...