illi Eğitim Bakanhğı'nın (MEB) yürürlüğe koyduğu öğretmenlere yönelik 'Performans Değerlendirmesi Sistemi'nin 12 üde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzerom, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Meleri, Merdin, Samsun, Trabzon) devreye konulmasının ardından tepkiler gelmeye başladı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şube binasında yaptığı basın toplanüsında sistemi eleştirdi. Daha önce sağlık alanında yapılan bu uygulamanın hem hastalar hem doktorlar açısından olumsuzluklara neden olduğunu kaydeden Bulut, doktorlann muayene sırasında hastalara ayırdığı zamanın azaldığını vurguladı. Sistem intiharı tetiklemiştir 'Ne kadar çalışırsan o kadar karşılığını alırsın' . _ ilkesine dayandınlan bu sistemi doğru bulmadıklannı dile getiren Bulut, "Kamuda uygulanan 'Eşit işe eşit ücret' .. , ilkesi ile çelişen bu uygulama aynı değerde işi yapanlann, farklı ücretlendirilmesi gibi tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecektir" dedi.

Yapılan uygulamanın yaratacığı olumsuzluklann fazlalığına dikkat çeken Bulut, "Çalışanlar arasında acımasız bir rekabet yaratılmasında etküi olan bir sistem olarak, son dönem sağlık alanında çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Daha birkaç gün önce iki doktor ve bir tıp öğrencisinin intiharında tetikleyici olmuştur" diyerek tehlikeye diikkat çekti.

İtibarsızlaştırılıyorlar

Uygulamanın Balıkesir ve ilçelerinde 11 okulda yapılacağını, bu okullann neden ve nasıl seçildikleri hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını belirten Bulut, "Performans sisteminde öğretmenler birbirlerine not verirken okul idarecileri, öğrenciler ve veliler tarafından da nota tabi tutulacak. Hangi ölçütlerde ve hangi sorularla öğretmenler değerlendirilecek? Yıllardır eğitimde uygulanan yanlış politikalar neticesinde, itibarsızlaşünlan öğretmenler büyük bir baskı ve yabancüaşma ile karşı karşıya kalacaklar" şeklinde konuştu.

Uygulamayı kabul etmiyoruz Çünkü uygulamada daha 10 yaşındaki çocuklara ilginç sorular yöneltildiğinin akını çizen Bulut, "Eğitim-Sen olarak performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenciyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni 'sarış görevlisi', öğrencileri ve velileri birer 'müşteri' olarak gören piyasacı mantığı eğitim sürecinin her aşamasında meşrulaşrıracak böylesi bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Az ücretle çok çalıştırılmak için... Formlanmn, öğretmenlerin birbirine karşı güvensizliği arttınp iş banşını bozacağı, öğretmenlerin güvencesiz çalışmasının önünü açacağı ve iş güvencesinin altını fiilen boşaltacağı yönünde karar aldıklannı kaydeden Bulut, "Üyelerimizden bu formlan doldurmamalannı istedik.

Öğretmen arkadaşlanmız şunu net bilmelidirlerki pilot olarak başlayan ve 2018'de yaygınlaşacak olan bu uygulamayı durduramazsak, iş güvencemiz elimizden alınacaktır. Hangi sendikaya üye olursanız olun fark etmeyecektir. Sendikalann da ortadan kaldırılıp bireysel sözleşme döneminin önünü açacak olan bu sistemle, daha az ücretle daha fazla çalışmaya zorlanacağız" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR