MEB'in cevabında ''sözleşmeli öğretmen atamaları 652 sayılı KHK'nın Ek-4'üncü maddesine göre; Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlığımız tarafından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılır. 


''2023 Eğitim Vizyonu'' belgesinde okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılması, Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanlara olarak yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacaktır. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki eğitim programları tasarlanarak öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK'larla yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim işbirlikleri hayata geçirilecektir. Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmetiçi eğitim faaliyetleri, katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasında ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akrediye sertifika programlarına dönüştürülecektir. Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir. Okul yöneticiliğine atamada yeterlilikere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerinin yukarıda belirtilen ''2023 Eğitim Vizyonu'' belgesinde yer verilen açıklamalar çerçevesinde yapılandırılması planlanmaktadır.'' denilmiştir.