İl içi tayinlerle ilgili isteyen öğretmenler tayinlerini iptal edebilecekler. MEB Öğretmenlerin atamöa ve yer değiştirme yönetmeliğinde değiklik yaptı. 

Söz konusu atamaların ı iptal ettirmek isteyen öğretmenlerin yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra, yürürlükte olan mazerete durumlarından biri oluştuğu takdirde, bunu belgelendirmek suretiyle atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla ilgili Valiliklere yazılı müracaatta bulunarak, değerlendirmeye sunacaklar. 

Aynı ilçe içerisinde ataması gerçöekleşen öğretmenlerin ataması ise değişmeyecektir. 

81 ilin Valiliklerine ve Okul/Kurum Müdürlüklerine dağıtılan genelge şu şekilde;