Eylül ayında öğretmenlerin hazırlık ödeneği miktarı aşağıdaki gibi gerçekleşecek 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlere brüt 1.180 TL

2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretmenlere brüt 1.130 TL Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere öğretmenlere 2019 yılı için sadece 50 TL gibi cüzi bir artış sağlanacaktır. Ancak tüm öğretmenler bu rakamdan yararlanamayacak.

Öğretmenler izin kullanmaları ve ilk defa göreve başlamaları durumuna göre göreve başladıkları tarihe göre eğitime hazırlık ödeneği alacaklar. Bu rakam da mevcut ödeneğin %75'i, %50'si oranlarında uygulanacak.