Öğretmenlerin 2020 Ocak ayı alacakları ek ders ücretleri belli oldu. 2020 Ocak Ayında kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin alacakları net ek ders ücretleri 2020 ocak ayı itibarıyle şöyle olacak:   MEB'de kadrolu öğretmen olarak görev yapanların net ek ders ücretleri 16.32 TL'den 16.99 TL'ye çıkacak.  MEB'de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların net ek ders ücretleri 14.02 TL'den 14.59 TL'ye çıkacak.