Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için ivedi tedbirler alınması gerektiğini bildiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan, “Bilindiği gibi son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet olayları artmaktadır. Bu durum tesadüf değildir. Siyasetçilerin, bakanların sürekli öğretmenleri aşağılayıcı açıklamalar yapmaları neticesinde öğretmenlerin toplumda saygınlıkları giderek azalmaktadır. Bu saygınlığın azalması ile beraber öğretmenlere yönelik şiddet artmaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelik bir şiddet ile ilgili kanun çıkarılmalı, şikâyete bağlı kalmaksızın kamu davası yürütülmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun da bu düzenlemeye yer verilmelidir” diye konuştu.


Ek gösterge sözünün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaşar Şahindoğan, “Türkiye Kamu Sen ARGE Merkezi’nin hazırladığı ve tüm memurları kapsayan ek gösterge kanun teklifi, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı marifeti ile TBMM gündemine sunulmuştur. Şu anda teklifimiz, Plan Bütçe Komisyonundadır. Bütün siyasi partilere çağrımız, bu teklifin yasalaşmasını sağlamalarıdır. Ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanların da bu haktan yararlanması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın öğretmenlere 3600 ek gösterge taahhüttü, ikinci 100 günlük eylem planında yer almıştır. Bu planın süresi 23 Mart tarihinde dolmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı, konunun seçim sonrasına bırakıldığını söylemiştir. Bunu üzüntüyle karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın sözü devlet sözüdür. Bu söz mutlaka yerine getirilmelidir. Seçimlere kadar en azından konuyla ilgili resmi süreç başlatılmalıdır” diye konuştu.