Ajanskamu Net- Bakanlıkça yapılan öğretmenevi idareci atamalarında sekiz yıllını dolduran idarecilerin tekrardan atanacak olması eşitlik ilkesine aykırı olup öğretmen evlerine atama yapılması halinde bütün okul ve kurumlarda da rotasyon kaldırılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığınca  06.07.2018 tarihli yayımlanan yazıda yatak kapasitesi 25 ve üzerinde olan öğretmenevi ve akşam sanat okullarının merkez teşkilatına bağlanıp dolayısıyla yönetici atamalarının da bakanlıkça yapılacağı belirtilmektedir. Bu yönetici atamalarının ilginç tarafı sanki bu kurumlar milli eğitime bağlı değilmiş gibi davranılarak bu kurumlarda çalışan idarecilere rotasyon uygulanmamasıdır.

Bakanlık bu olaya derhal el atmalıdır. Ya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün kurum ve okullarda olduğu gibi öğretmenevlerine de rotasyon uygulanmalı ya da rotasyona gerek duyulmuyorsa bakanlıkça milli eğitime bağlı bütün okul ve kurumlarda rotasyondan vazgeçilmelidir.

Bakanlıkça rotasyonun uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili eşitlik ilkesine uygun düzenleme yapılmaması durumunda mahkemelerce iptal edileceği bir hukuki bir gerçektir.