Bilindiği üzere okul yöneticisi görevlendirme takvimi açıklanmış ve daha sonra geri çekilmişti. Bu geri çekmeye ilişkin çok spekülasyon yapıldı. Bakan beyden beklentiler oldu. Sistem değişecek daha adil bir sistem gelecek şeklinde umutlananlar oldu. En azından 4-8 yılını dolduran müdürlerin kadrosunu garantileyen sistemden vazgeçilerek onların da sınava tabi olmalarına ilişkin bir beklenti oluştu.

Biz de mevcut sistemdeki çelişkileri, yanlışları dilimiz döndüğünce açıklamaya çalıştık. 

Ve geçtiğimiz günlerde yönetmelikte bir değişiklik oldu. 

İçerik çok şeyi değiştirmiyordu. Yani beklentileri karşılayacak nitelikte değildi.

 Baktığımızda bu değişiklik için takvimi kaldırmaya gerek yoktu. Kamuoyunda konuşulan ve bize de mantıklı gelen iddia, en çok yöneticiye sahip malum sendikanın genel kurulu olması nedeniyle böyle bir geri çekme olduğu yönündeydi. Genel kurul sona erdiğine göre yakın bir zamanda takvim beklenebilir. Ama takvimde değişiklik olur mu? Olabilir örneğin sınavla görevlendirme öne çekilip yeniden görevlendirme sonraya alınabilir. Böylece tepkiler biraz daha azaltılmaya çalışılabilir ama mevcut yöneticileri garanti altına alan sistemden vaz geçilmiş olmaz.

Böylece sınavla görev alacak yöneticiler sözlü sınavı da geçtikten sonra hali hazırda boş olan kadroları tercih edecekler, 4-8 yılını dolduranlar ise 4-8 e tabi olanların kadrolarının yanı sıra sınavcılardan artan kadroları tercih edecekler...

Sayın bakana hatırlatalım ki 2014 yılında yapılan kanuni düzenleme ve gerekçesi; yöneticilik kalıcı görev değil 4 yıllık görev olacak şeklinde idi.

Hiç kimse müktesep hak demedi ve herkesin görevine son verilmişti. Şimdi ise sizden hemen önce 2018 Haziran'ında çıkarılan yönetmelik ile kalıcı kılmanız istenmekte ve bunu ilk kez siz uygulayacaksınız.

Bu sistemle başarısız müdürü elemeniz de çok söylediğiniz liyakati hakim kılmanız da adaleti, iş barışının sağlamanız da mümkün değildir.


Kaldı ki bu yıl 4-8 yılını dolduran yönetici sayısı 9 bin civarındadır. Çünkü 2014'te bir düzenleme ile bir gecede görevine son verilen okul müdürü sayısı yaklaşık bu idi.

Bugün sınav için açılacak boş kadro bu kadar değildir. Yapılacak sınav çok az kadro için yapılacaktır. Yani her zaman olduğu gibi liyakat yine hiçe sayılacak, siyasetin, yanlışın fendi hakkı, adaleti, kariyeri, liyakati, eğitimi yenecek gibi.

Evet takvim yakında açıklanabilir engel yok(kalktı) ama öncelikle sınav takvimi açıklanacaktır.

Maksut BALMUK

Memurlar.net