KURS, EĞİTİM VE SERTİFİKA İŞLEMLERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel güvenlik görevlilerin kurs kurs, eğitim ve sertifika işlemleriyle ilgili olarak görüş yazısı yayımladı. 23.01.2019 tarihli görüş yazısında özel güvenlik görevlilerinin kurs, eğitim ve sertifika işlemleriyle ilgili olarak kurum bütçesinden ödeme yapılamayacağı belirtilerek bu konuda kurumların bütçesine ayrılan bir ödenek de bulunmadığını belirtti.

BAKANLIK: KİŞİYE ÖZEL İŞLEMLER
Bakanlık ayrıca bu işlemlerin kişiye özel işlemler olduğundan kişiler tarafından karşılanması gerektiği görüşüne yer verdi.

Bakanlık yazısında şöyle denildi;

"Özel Güvenlik Görevlilerinin beş yıda bir yenilenen kurs, eğitim ve sertifika işlemleriyle ilgili olarak kurum bütçesinden ödeme yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

Söz konusu işlemler için kurum bütçesine tefrik edilen ödenek bulunmadığı gibibu işlemler kişiye özel işlemler (güvenlik görevlisinin işe girişi ile alakalı bir belgenin yenilenmesi) olduğundan dolayı kişiler tarafından karşılanması mütalaa edilmektedir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bakan adına Strateji Geliştirme Başkanı"