Danıştay kararına göre, Bakanlıkça proje okullarına ataması yapılmış olan, dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevleri sona ermeyecek.

 Kararın gerekçesi; "... Dava konusu Yönetmeliğin "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. Maddesinde dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olup dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevlerinin sona ereceği ve istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuat uyarınca Valiliklerce belirtilen usulde diğer eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı yolunda düzenlemelere yer verilmesi ve davacının ise Ordu Fen Lisesi'ne daha önce Bakanlık işlemi ile atanmış olması karşısında; Ordu ili Altınordu İlçesi Ordu Fen Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan ve dava konusu yönetmeliğin "Geçiş hükmü" başlıklı Geçici 1. maddesinin uygulanması kapsamında bulunmayan davacının aynı ilçede yer alan Fatih Anadolu Lisesi'ne atanmasına ilişkin 29.09.2016 günlü işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır." şeklindedir.