Üniversitelerin örgün lisans ve ön lisan programlarında 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. Bu sayı geçtiğimiz yıl 60 bin civarındaydı. Boş kontenjanlarda ciddi artış olduğunu dile getiren Rehberlik Uzmanı Avni Altın, rehberlik hizmetinin yetersiz olduğuna ve mezun olunduktan sonra iş imkânı olmayan bölümlerin etkisine dikkat çekti.

"EKSİK REHBERLİK VE YANLIŞ TERCİHLER...

Geçtiğimiz yıllarda Açıkogretım Fakültelerinin YGS ile ogrena aldığını söyleyen Rehberlik Uzmanı Avnı Al tın. 'Birinci neden olarak bu sene gelen sistem değişik ligiyle artık LYS ile ogrencı almaya başlandı. Boş kon tenjanlann bundan dolayı bu yıl biraz daha arttığını düşünüyorum. İkinci neden olarak da öğrencilerin ye terli rehberlik desteği alamamasından dolayı yanlış tercihlenn payı var. Çünkü sı navsı* geçiş hakkının kaldı nlmasıyla meslek lisesi ogrencilen artık YGS ye gıreme den üniversitelerin on lisans bölümlerine yellenmeyecek. Bir dıger neden ise vakıf üniversitelerinin çok faz laca açılması soz konusu, özel üniversiteler ticari boyutu önde tutuyor. Dolayısıyla da daha çok tercihlerin çok olduğu popüler bölümleri açıyorlar özellikle popüler bölümlere talep çok fazla dolayısıyla bölümlerin puan lan yukseliyorve tercih verenler umduğunu bulamıyor Öğrencilerde garantıcı davrandığı için bu bölümlerin dışında başka tercih yapmıyor" rfadelennı kullandı ■*1 l^a^T dönemiyle b'riikte D0S kalan kontenjan sayısı?

"ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISINA DEĞİL, KALİTESİNE BAKMAK GEREKİR

 Fakat ogrenci ve üniversite sayısının razla olmasına değil ne kadar nitelikli ogrencı yetiştiriyoruz ona bakmalıyız. Aynca mezun olan öğrencilerimize ne kadar 15 olanağı sağlıyoruz, irdelememiz gereken noktalardan birisi de bu. Herkes devlette ıs, olanağı bulma peşine düşüyor Fakat fazla mezun olduğu için böylelikle KPSS puanlan da çok yukseliyorve devlette de ıs, bulma imkanınız azalıyor." nın artacağına dikkatleri çeken Altın sozlennı şöyle noktaladı;'Dolayısıyla ilk tercihlerde 214 bin olan boş kontenjan sayısı ıkına tercihlerde daha fazla olacak. 6u da yine yanlış tercihten kay na klan iyor. Ya m rehberlik hizmetlerinin yetersizliği soz konusu, üniversite sayımızın artmasından dolayı ovunuyouu ud yine y nakle214 bin üniversite kontenjanı boş kaldı

REHBERLİK' NE İŞ YAPAR?

Fuat Uzümcu-Mehmet DemlrDOĞRUHABER ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelere yerleşen aday sayısı ise 696 bin 241 oldu 214 bin 430 kontenjan ise boş kaldı. İstatistikler gösteriyor ki Üniversitelerde her gecen yıl bos kontenjanlarda artış meydana geliyor Birçok etkenin kontenjanlann boş kalmasına sebep olduğunu dile getiren Rehberlik Uzmanı Avnı Altın. "Üniversitelerde mezun olduktan sonra ıs imkânı olmayan ya da az olan bölümler var. Ayrıca rehberlik hizmetlerinin yetersizliği de soz konusu." seklinde konuştu DEVLET MEMURLUĞU HAYALI

HAYATA ATILMAYI GECİKTİRİYOR

Uzmanlar uyarıyor. Türkıyede üniversite sayısının artması ve özel üniversiteler, üniversite mezunu oranında ciddi bir artış sağlamıştır. Ama bu defa KPSSde milyonlarca kışının yığılmasına sebep olmuştur. Eskiden üniversite sayısının ve kontenjan azlığından dolayı üniversite sınavlarında var olan yığılma simdi KPSSde yaşanıyor. KPSSdekı yığılma gençlerin önemli bir kısmının üniversite okumayı hayata atılma aracı değil de hayatı erteleme aracı olarak gördüğünü belirten uzmanlar, daha oncelen üniversite sınavına birkaç defa girdikten sonra başarılı olamayan bir öğrenci iş ve meslek edinmek suretiyle hayata atılmaya çalıştığını ifade etti. Fakat mevcut sistemde bir öğrenci en az yedi yıl sonra ve KPPS'de başanlı olmaktan umıdını kesukten sonra böyle bir gerçekle yuzleştığme de dikkat çeken eğitimciler bu durumun gençlerin hayata geç ve genden başlamasına sebep olduğunu söyledi

KPSS SINAVLARINA 4 MİLYON ADAYIN BAŞVURACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bazı bölümlerin gereksiz olduğunu ve rağbet görmediğini de belirten uzmanlar, bugün unıverÜıııversıtelenn orgun lisans ve on lisans programlarında 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. Bu sayı geçtiğimiz yıl 60 bin civanndaych. Boş kontenjanlarda ciddi artış olduğunu dile getiren Rehberlik Uzmanı Avni Altm. rehberlik hizmetinin yetersiz olduğuna ve mezun olunduktan sonra iş imkanı olmayan bölümlerin etkisine dikkat çekti sitelerde boş kontenjan ve boşuna kontenjan sorunu olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında her geçen yıl KPSS'ye giren adayların arttığına vurgu yapan uzmanlar 2017 KPSS sınavlarına toplamda 4 milyon adayın başvuracağını tahmin ediyor. Bunun cok az bir kısmının kamu personeli olabileceği goruşunu savunan eğitimcilere göre üniversite mezunu olan adayların buyuk kısmı ya boşta kalacak ya da farklı mesleklere yönelecek.

"ÖĞRENCİLER GARANTICI DAVRANIYOR

Geçtiğimiz yıllarda Açıkoğretım Fakülteleri YGS ile öğrenci aldığını söyleyen Rehberlik Uzmanı Avnı Atın. "Birinci neden olarak bu sene gelen sistem değişikliğiyle artık LYS ile öğrenci almaya başlandı. Boş kontenjanların bundan dolayı bu yıl biraz daha arttığını düşünüyorum. İkinci neden olarak da öğrencilerin yeterli rehberlik desteği alamamasından dolayı yanlış tercihlerin payı var Çünkü sınavsız geçıs hakkının kaldırılmasıyla meslek hsesı öğrencileri arnk YGS'ye giremeden unıversıtelenn on lisans bölümlerine yerlesemeyecek. Bir diğer neden ise vakıf üniversitelerinin çok fazlaca açılması olarak görüyorum. Özel Üniversiteler tıcan boyutu önde tutuyor. Dolayısıyla da daha çok tercihlerin cok olduğu popüler bölümleri açıyorlar özellikle popüler bölümlere talep çok fazla dolayısıyla bölümlerin puanları yükseliyor ve tercih verenler umduğunu bulamıyor öğrenciler de garantıcı davrandığı için bu bölümlerin dışında başka tercih yapmıyor.'* iradelerini kullandı.

ÖĞRENCİNİN TEMEL KAYGISI BANA EKONOMİK GETİRİŞİ NE OLACAK?"

Milyonlarca üniversite mezununun işsiz olduğuna değinen Altın. "Bundan dolayı birçok üniversitede de mezun olduktan sonra iş imkânı olmayan ya da az olan bölümler var. Bu bölümlerin yüzlerce kontenjanı oluyor. Dolayısıyla öğrenci bu bölümleri az tercih ediyor. Çünkü öğrencinin temel kaygısı ben bu bolümü bitirince bana ekonomik getirişi ne olacak? Bilinçli öğrenci böyle düşünüyor. Dolayısıvla yüzlerce kontenıanı olan bazı bölümler tercih edilmiyor ve boş kalıyor. Geçuğımız yılda yüzde 90 gibi bu doluluk oranı vardı üniversitelerde. Fakat bu yıl neredeyse yüzde 20lık bir azalma var doluluk oranlannda." dedi.

"HERKES DEVLETTE İŞ OLANAĞI BULMA PEŞİNE DÜŞÜYOR'

Kayıt dönemiyle birlikte boş kalan kontenjan sayısının artacağına dikkat len çeken Altm sözlerini şovle noktaladı: "Dolayısıyla ilk tercihlerde 214 bin olan boş kontenjan sayısı ikinci tercihlerde daha fazla olacak. Bu da yine yanlış tercihten kaynaklanıyor. Yanı rehberlik hizmetlerinin yetersizliği de soz konusu. Üniversite sayımızın artmasından dolayı övünüyoruz. Fakat öğrenci ve üniversite sayısının fazla olmasına değil ne kadar nitelikli öğrenci yetiştiriyoruz ona bakmalıyız. Aynca mezun olan öğrencilenmıze ne kadar iş olanağı sağlıyoruz irdelememiz gereken noktalardan bınsı de bu. Herkes devlette iş olanağı bulma peşine düşüyor Fakat fazla mezun olduğu için böylelikle KPSS puanlan da çok yükseliyor ve devlette de ıs bulma imkânınız azalıyor."

Doğru Haber