Kamuoyunda bir süredir bakanlıkça REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ taslak yönetmeliği hazırlandığı, bu kapsamda rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin arttırılacağı, rehber öğretmenlerimize nöbet görevi verileceği ve hatta psikolojik danışma hizmetleri kaldırılmasının planlandığı yönünde bilgiler tartışılmaktadır.

Tartışılan taslak yönetmelik ile ilgili Anadolu Eğitim Sendikası olarak uygulamadaki mevzuat dahilinde rehberlik ve danışma hizmetlerini, alandaki öğretmenlerin görüşleri alınarak iyileştirilmesini talep ettik.

Rehber öğretmenlerimizin verimini, mesleki tatmin ve başarılarını arttırmak için atılması gereken adımları ancak onların görüşlerini alarak belirleyebileceğimizi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin genel disiplininin değiştirilmesi, mesleğin asıl amacı ve içeriği ile bağdaşmayan bir algı yüklenmesi meslek amaç ve ilkelerinin dışına çıkılması tehlikesini doğuracağını Genel Müdürümüz sayın Celil GÜNGÖR’e ilettik.

Yapılacak her olumlu değişikliği sendika olarak destekleyeceğimizi, değişiklikleri titizlikle takip ederek uygulama sırasında yapıcı fikirlerimizi kendilerine ileteceğimiz bilinmelidir.Bizi samimi bir ilgiyle dinleyen ve söylemleri yapıcı önerilerimizle de örtüşen Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği