Dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'da gerekli düzenlemeyi yaparak; kapsama alınacak personel ve esnek çalışma yöntemine ilişkin usul ve esasları belirlemiş, bu usul ve esasları uygulama yetkisini illerdeki kurum yöneticilerine bırakmıştır.

İşte O resmi Yazı