Mevcut MEB mevzuatına göre öğretmenler dönem sonu Haziran seminerlerinin 2. haftasını istedikleri illerde alabiliyorlar.

24-28 Haziran tarihleri arasındaki seminerleri farklı ilde almak için görev yapğtıkları okullara aşağıdaki dilekçeyi vermeleri yeterlidir.

Seminer alacakları il ve ilçe mem'e başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Sadece o okullardan gerekli imza sirküleri ve ek ders bordrolarını alarak görev yaptıkları okullara göndermeleri yeterli olacaktır. 

Dilekçe örneği:

…………………….... OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda okulunuz…….......……………….... öğretmeniyim. Bakanlığın ilgili yönetmeliği doğrultusunda 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasındaki seminerleri ..................ili ....................ilçesi ……………………........................................ okulunda almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad-Soyad                                                            (İmza)

 

 

Adres:

Telefon:

e-mail.

kişisel bilgile: 

Ajanskamu