Sendika Genel Başkanları ve Şube Başkanlarının maaşları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken bazı sendikalar ise Maaş bordrolarını yayınlamaya devam ediyorlar.

Dün Eğitim Sen Genel Başkanı Feray ATEKİN bir açıklama yaparak Maaş bordrsosunu yaptığ ıbir açıklama ile kamuoyuna açıklamıştı.

Bugün de Bugünde yine KESK Konfederasyonuna bağlı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Genel Başkanı Gönül ERDEN Maaş bordrosunu açıklama yaprak yayınladı ve aldığı maaşı açıkladı .

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in Eylül 2019 Maaşı; 5.322,50 TL (Beş Bin Üç Yüz Yirmi İki Türk Lirası Elli Kuruş) , diğer Eş Genel Başkan İbrahim Kara’nın ise 4.780,07 TL (Dört Bin Yedi Yüz Seksen Türk Lirası 7 kuruş)

İşte KESK'e bağlı SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Gönül ERDEN'İn açıklaması ve maaş bordrosu:


Kamuoyuna Açık Mektup


Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin şaşkınlıkla izlediği bu tartışma ne yazık ki ülkemizde bir gerçeği daha gözler önüne sermiştir.
Sendika yöneticiliğini kişisel zenginleşme aracı olarak görenler, ait oldukları ve temsilcisi oldukları emekçilerden fersah fersah uzaklaşanlar emekçilerin kolektif çıkarları için mücadele etmezler, edemezler. Kurulduğu günden itibaren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hak ve çıkarları için mücadele eden bir sendikanın yöneticileri olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin onurlu mücadele tarihine gölge düşürmedik, düşürmeyeceğiz.


Ekte sunduğumuz eş genel başkanlarımızın maaş bordrosunda da görüleceği üzere, iş yerinde aldığımız ücretten ne bir eksik ne de bir fazla olan maaşımızın dışında harcırah, huzur hakkı vb. herhangi bir ek ücret almamız söz konusu bile değildir.


Ve bu durum yöneticilerin inisiyatifine bırakılmamış, sendikamız tüzüğü ile de güvence altına alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız…

Merkez Yönetim Kurulu


SENDİKAMIZIN TÜZÜĞÜ
MADDE 60. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER
a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.
b- Sendikanın genel merkez ve şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında iki dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönem aynı organa aday olamazlar.