Memur-Sen Genel Merkezi’nde konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve ilgili hizmet kolu sendikası Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu konuştu.

Konuşmasına belediye başkanlarını tebrik ederek başlayan Uslu “Bu sonuçları millet iradesinin bir tecellisi olarak gördüğümüzden, seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi millet iradesine saygının bir gereği olarak görüyoruz” dedi.

“Sendikacılığı ideolojik bir aygıta dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan sendikal zihniyet, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla yeniden sahneye çıkmıştır” diyen Uslu, seçimlerin ardından yurt genelinde yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde baskı ve tehdit ile Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen üyelerinin istifa ettirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Sendikal Bir Kıyım Yaşanıyor

Türkiye genelinde Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik baskının arttığını belirten Uslu, “Seçimin sonuçları açıklanır açıklanmaz birçok belediyede üyelerimize baskı yapılmakta, bazı sendikalar üyelerimizi Bem-Bir-Sen’den istifa ederek kendi sendikalarına geçmeye zorlamaktadırlar. Şu ana kadar birçok üyemiz baskı ve tehditle istifa ettirilmiştir. Diğer üyelerimiz üzerindeki istifa baskısı da sürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hukuk Ayaklar Altına Alınıyor

Yaşananların antidemokratik ve hukuka aykırı olduğunu belirten Uslu, Üyelerin sendikal hak ve özgürlüklerine yönelik saldırıların, Anayasa başta olmak üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, ILO Sözleşmelerine ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğini ifade etti.

Baskı uygulayan sendikacıların yeni seçilen belediye başkanlarını ve siyasi partileri bu hukuksuzluğa alet ettiklerini ifade eden Uslu, “Seçilen Başkanlar açısından istismar, çalışanlar açısından zulüm olan bu tavrı görmezden gelmeyeceğini, seçim öncesi söz verdiği demokratik tavrı uygulayacağını umuyor ve bekliyoruz” diye konuştu.