Bu çalışma doğrultusunda okul öncesinden orta öğretimin son sınıfına kadar her sınıf düzeyi için akademik, sosyal - duygusal ve kariyer gelişim alanlarını kapsayan sınıf rehberlik programları hazırlanmıştır. Söz konusu programlar http://mufredat.meb.gov.tr/ TaslakProgramlar.aspx adresi üzerinden  öğretmenlerimizin, akademik çevrelerin ve ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Taslak programlar anılan web adresinde 12-21 Şubat 2020 tarihlerinde saat 18.00'a kadar askıda kalacaktır.

 

TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Taslak öğretim programlarına ulaşmak için tıklayınız.

Taslak Sınıf Rehberlik Programları