Üyemiz rehber öğretmenin kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula haftanın iki günü geçici görevlendirilmesi işleminin iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, geçici görevlendirme işleminin, süre belirtilmeksizin yapılmış olmasının kadro görevinden fiilen uzaklaştırmak amacını taşıdığı sonucuna vararak, işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Van 3. İdare Mahkemesi, kararında, “Geçici görevlendirilmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olmasının zorunlu olduğu, geçici görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesinin amaç edinilmesi gerektiği, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin, kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonucun amaçlanmaması gerektiğini” vurguladı.

Son zamanlarda idarenin geçici görevlendirme yaparken, geçici görevlendirmenin isteğe bağlı yapılmaması, süresinin belirtilmemesi, cezalandırma amacı taşıyacak şekilde tatbik edilmesi, sürekli ve gerekçesiz bir şekilde uzatılarak geçici olması gereken görevlendirmenin kadro değişikliği anlamını taşıyacak şekilde yapılması gibi birçok hukuka aykırılığın yapıldığı görülmektedir. Söz konusu geçici görevlendirmelerin yapılmasında idarenin bu tarz keyfi uygulamalara yönelmesi eğitim çalışanlarının iş huzurunu derinden yaralamakta, hukuka uygun olmayan bu tür işlemler mahkeme kararlarıyla düzeltilmek zorunda kalınmaktadır.

Yöneticilerin, iş verimliliğini artıracak, adalet duygusunu zedelemeyecek ilkeleri dikkate alarak tasarrufta bulunması, huzurlu bir iş ortamı için gereklidir. 

Mahkeme kararı için tıklayınız