Eğitim-Bir-Sen olarak, bir üyemiz hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız davada, mahkeme, tanık ve cezayı veren sıfatlarının aynı kişide birleşmiş olmasının objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden tanık olan kişinin disiplin amiri sıfatıyla disiplin cezası veremeyeceğine hükmetti.

Kastamonu İdare Mahkemesi, “davacının gerçekleştirdiği öne sürülen söz ve fiili nedeniyle maarif müfettişlerinin soruşturmacı olarak görevlendirildiği, soruşturma kapsamında disiplin amiri olan okul müdürünün tanık olarak ifadesinin alındığı, soruşturma sonucunda davaya konu disiplin cezasının da tanık olarak ifade veren okul müdürü tarafından verildiği görüldüğünden, tanık ve cezayı veren sıfatlarının aynı kişide birleşmiş olmasının objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden tanık olan kişinin disiplin amiri sıfatıyla tesis etmiş olduğu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığına” karar verdi.