Ajanskamu.net--

Mali ve sosyal haklar kapsamında Devlet memurlarına yapılan ödemelere ilişkin unsurlardan bazılarının miktarı 2018 yılının ikinci yarısında artacak, bazılarının miktarı ise değişmeyecek.2017 yılında imzalanan 4. Dönem Toplu Sözleşmeye göre, 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak maaş katsayıları %3,5 oranında artacak ve 2018 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon artış oranının %4’ten fazla çıkması durumunda fazla çıkan kısım da %3,5 oranına eklenecek.

Öte yandan, 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artış oranına bakıldığında, kamu çalışanlarının maaşlarına 1 Temmuz’dan geçerli olarak enflasyon farklı artışı yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca, katsayıların 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren (%3,5 + enflasyonun %4’ten fazla olan kısmı kadar) artacak olması, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının bazılarının miktarını Temmuz ayından geçerli olarak artıracak. Ancak, mali ve sosyal haklardan bazılarının miktarı ise Temmuz ayında değişmeyecek.

Bu itibarla, aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenen Devlet memurlarına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödeme unsurlarından bazılarının miktarının 2018 yılının Temmuz ayında artıp artmayacağı konusunda bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

ÖDEMELER


DEĞİŞİKLİK


Aylık miktarı
Artacak
Ek gösterge aylığı miktarı
Artacak
Kıdem aylığı miktarı
Artacak
Yan ödeme miktarı
Artacak
Tazminat miktarları
Artacak
Aile yardımı (eş ve çocuk için) miktarı
Artacak
Ölüm yardımı miktarı
Artacak
Ödül miktarı
Artacak
Nakdi tazminat miktarı
Artacak
Havacılık tazminatı miktarı
Artacak
Yangın tazminatı miktarı
Artacak
Kurs görevlilerinin ücreti
Artacak
Ek ödeme miktarı / sabit döner sermaye miktarı
Artacak
Ek ders ücreti miktarı
Artacak
Nöbet ve icap nöbeti ücreti miktarı
Artacak
Yabancı dil tazminatı miktarı
Artacak
Görevden ayrılma tazminatı miktarı
Artacak
Sosyal denge tazminatı miktarı
Artacak
Vekâlet ve ikinci görev aylığı miktarı
Artacak
Toplu sözleşme ikramiyesi miktarı
Artacak
Doğum yardımı miktarı
Değişmeyecek
Gündelik miktarı
Değişmeyecek
Seyyar görev tazminatı miktarı
Değişmeyecek
Konferans ücreti miktarı
Değişmeyecek
Asgari geçim indirimi miktarı
Değişmeyecek
Aylık maktu fazla çalışma ücreti miktarı
Değişmeyecek
Fazla çalışma ücreti miktarı
Değişmeyecek
Engelli indirimi miktarı
Değişmeyecek