Balıkesir'de Alihikmetpaşa Meydanı’nda yapılan ortak eylemde ortak açıklamayı Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Ahmet Baki okudu.

Öğretmenleri her an zapturapt altında tutmayı amaçlayan bu uygulamanın asla kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, getirilmek istenen sisteme karşı çıkış nedeni şöyle sıralandı: “Performans değerlendirme sistemi,öğretmenlerin öğrencilerine ve birbirlerine karşı olan güven ortamını sarsacağı gibi iş barışını da bozacaktır.Milli Eğitim Bakanlığı, Bimer-Cimer ve Alo-147 hattı gibi uygulamalarla öğretmenlerin veli ve öğrencilerle sürekli karşı karşıya gelmesinin önünü açmış olacaktır. Bu sistemin uygulanması halinde öğretmenin başarısı okul müdürü, veliler ve öğrencilerin her yıl verecekleri puanlamaya endeksli olacağından bu değerlendirme birçok sakıncaları da beraberinde getirecektir. Objektif bir karşılığı olmayan performans değerlendirme sisteminin sonucu olarak görevde yükselme, yer değiştirme, sözleşmenin yenilenmesi, hizmet puanına katkısı ve ücretlerin belirlenmesi gibi bir çok alanda hak kaybı ve mağduriyetler yaşanacaktır. Bu uygulamalarla eğitimdeki hata ve yanlış uygulamaların öğretmenlerin sırtına yıkılması asla kabul edilemez.” Açıklamada farklı sendikalarda mücadele yürüten eğitimcilerin, öğretmenlik mesleğini tehdit eden ‘performans değerlendirme sistemine karşı birlikte mücadele etme ve durdurma kararlılığı içinde olduğu belirtildi. (Balıkesir/EVRENSEL)