Hükümetin 100 günlük eylem planında okulların profesyonel yöneticilere teslim edileceği açıklandı.

Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığından resmî bir açıklama olmamasına rağmen bir köşe yazarının iddiaları üzerine son bir haftadır , okul müdürlerinin artık İktisat , İşletme , Kamu yöneticilerinden seçileceği ve öğretmen kökenli yöneticilerin idareci yapılmayacağı yönünde haberlerle ; eğitim yöneticileri ve Bakan Bey arasında bir gerilim yaratılmak isteniyor .

Öncelikle eğitim yöneticiliği konusunda yeni Milli Eğitim Bakanı’nın daha önce söylediği sözlere göz atmak gerekir .

Tedmem tarafından yayımlanan ulusal eğitim programınıza göz atarsak Bakan Ziya SELÇUK’un bu konudaki fikirlerini öğrenmiş oluruz .

 Yayınlanan bu raporun mimarı bizzat Bakan Ziya SELÇUK’dur .


Bu raporda okul müdürü yerine eğitim liderliği kavramı kullanılmaktadır. 

Eğitim liderleri de eğitimin içerisinden ve Milli Eğitim Bakanlığı personeli arasından seçileceğine göre; iktisat , işletme mezunlarından eğitim lideri olmayacağına göre , profesyonel eğitim yöneticiliği konusu farklı bir boyut olarak algılanmalıdır .

Hatırlarsanız daha önceki dönemlerde öğretmen - okul müdürü tanımlaması ile öğretmenlik mesleğinin yanında okul müdürlüğünün ek görev olarak öğretmenlere tanımlanması yönünde düzenlemeler yapılmıştı .

O dönemlerde bu sistemin tutmayacağını , okul müdürlüğünün eğitim - öğretim sınıfı dışarısına çıkartılması gerektiğini , okul müdürünün derslere girmemesi ve genel idare hizmetleri sınıfına alınması gerektiğini gerekçeleriyle yazmıştık .

Bugün in düşünülen profesyonel okul yöneticiliği konusu ise tam olarak bu fikri yansıtmaktadır .

Milli Eğitim Bakanlığının bu son derece önemli ve güzel uygulamasına iktisat ve işletmeciler okullara müdür oluyor diye algı operasyonları ile gölgelemek yakışık almaz , kimseye de fayda getirmez .

Bu konuda Milli Eğitim Bakanına destek vererek , okullarımızı artık profesyonel liderlere emanet etmeniz gerekir .

Bugün için okulların ve eğitimin en önde gelen sorunlarının başında okul yöneticilerinin yetiştirilmeden , kariyer , liyakat gözetilmeden mülakatla alınıyor olmasıdır .

Türkiye’nin en önemli okulları dediğimiz proje okullarının yöneticilerinin sendikal dağılımına baktığınız zaman , müdürlerin tamamının aynı sendika üyesi olduğunu , çeşitliliğin olmadığını göreceksiniz .

Unutulmamalıdır ki çeşitliliğin olmadığı yerde denetim ve yaşam olmaz .

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un profesyonel okul yöneticiliği fikri Milli Eğitim Bakanlığı için devrimdir .

Okulların ve eğitimin öncelikli sorunları atasındadır .

Bu konuda istişare ve ortak akılla bir düzenleme yapılır , tüm paydaşların görüşü alınır , okulları yönetecek kişilerde öncelikle kariyer ve liyakat esaslarına göre seçme , yetiştirme ve atama yapılırsa okullarımızın sorunlarının yarısı çözülmüş demektir .

Sonuç olarak ; Bakan Bey’in profesyonel eğitim yöneticiliği fikri ve projesi öğretmenler odalarının ve okullarımızın sorunlarını büyük ölçüde çözecek bir projedir .

Bu projeye destek vermek gerekir .

Kamudanhaber