Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.

 

 

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ki görüşmelerine katılarak Konfederasyonumuzun görüşleri sunuldu.

Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren, gelir vergisi oranlarını ve matrahları içeren teklifin 18’inci maddesi hakkında söz alarak komisyon üyelerine Memur-Sen Konfederasyonu'nun görüşleri bildirildi.

Söz konusu teklif maddesi ile gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

Konfederasyonumuz adına Komisyon toplantılarına Avukatımız Ahmet Günenç ve Genel Başkan Yardımcımız Soner Can Tufanoğlu katıldı. Komisyondaki görüşmelerde söz alan Genel Başkan Yardımcımız Tufanoğlu; “ ortalama devlet memuru maaşını 4.500 TL olarak baz aldığımızda kamu görevlilerimiz 8. aydan itibaren %20'lik vergi dilimine girmeye başlıyor. Yılın sonuna doğru ise bazı kamu görevlilerimiz %27'lik vergi diliminin içerisine dahi girmektedir. Bu da kamu görevlilerimizin gelirlerinde ciddi bir kaybına sebep olmaktadır.” dedi

Sözlerine devam eden Tufanoğlu; KİT'lerde 399 Sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan kamu görevlileri ile diğer sözleşmeli personelin gelir vergisi hesabının aldıkları brüt maaş üzerinden yapıldığını, bu kişilerin 3. aydan itibaren %20'lik ve yılında sonuna doğru %27'lik vergi dilimine girdiklerini belirtti.

Konfederasyonumuzun yapmış olduğumuz bir çalışma komisyon üyelerine sunuldu. 

Söz konusu çalışma raporunda 2006 yılı %15'lik ilk dilim vergi matrahı miktarının 7.000 TL olduğu, 2019 yılına geldiğimizde matrahın 18.000 TL olduğu, 2006 yılından bu yana sadece devletin vergilerdeki artış oranı olarak belirlediği “Yeniden Değerleme Oranına” göre bir artış yapıldığında bile matrahın 2019 yılında 21.048 TL, 2020 yılında ise 25.800 TL seviyelerinde olması gerektiğine dikkat çekildi.

Komisyon görüşmelerinde Konfederasyonumuzun talebi olarak, kanun teklifinin 18’inci maddesiyle ilgili yapılacak değişiklikle ortalama devlet memuru maaşı baz alınarak, kamu görevlilerinin gelir kaybını ortadan kaldırmak için matrah miktarlarının %100 artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca KİT'lerde 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan kamu görevlileri ile kamuda görev yapan diğer sözleşmeli personelin gelir vergisi hesabının, aldıkları net ücret üzerinden yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

Konfederasyonumuzun sonuç üretmek adına yoğun çaba harcadığı söz konusu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Kanun teklifiyle ilgili olarak kamu görevlilerinin gelir kaybını önlemek adına gerek toplu sözleşmelerde gerekse hak arama mücadelesi verdiğimiz tüm platformlarda dile getirdiğimiz hususlar kanun koyucu nezdinde de tekrar ortaya konulacaktır. Matrahların artırılmasından, gelir vergisi hesabının net ücret üzerinden yapılmasına, kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına esas oranın %15’i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı, kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin ücret veya aylık ile birlikte ayrıca maaş kaybı tazminatı olarak ödenmesine yönelik tekliflerimize kadar kamu görevlilerinin mağduriyetine son verecek tüm hususların dile getirileceği kamuoyuna saygı ile duyurulur.