Ajanskamu - Net Türk Eğitim Sen Osmaniye Şube Başkanı Yeni Yönetici Atama Yönetmeliğini değerlendirdi.

Yeni yayınlanan yönetici görevlendirme yönetmeliği seçime yönelik algı yaratmak amacıyla çıkartılan göstermelik bir yönetmeliktir.

Sebebini açıklayayım; Bundan tam 19 gün önce 02.06.2018 Tarihli ve 30439 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince milli eğitim bakanlığı eğitim kampüsleri içerisindeki okullardan müdürlük ve müdür başyardımcılığı kadrosunu kaldırarak bu okulları ve kampusu yönetmeyi eğitim kampüsleri müdürlerine bırakmıştır.

Fakat 19 gün önce yapılan eğitim kampusu müdürleri ile ilgili norm kadro yönetmeliğindeki değişikliğe paralel kampus müdürlerinin nasıl görevlendirileceğine dair kriterlerin 21.06.2018 Tarihli ve 30455 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde yer almaması bu yönetmeliğin göstermelik bir yönetmelik olduğunun kanıtıdır.

Tersini düşünürsek Millî Eğitim Bakanlığı; Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinde Eğitim Kampusu müdürleri değişikliğine neden gitmiş ve bu değişikliğe neden Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde yer vermemiştir?

Kaynak: Hasret Gazetesi