MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

Müdür olarak görev yapmış olmak.
Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
---- ÖNERİ : MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK EN AZ 3 YIL GÖREV YAPMIŞ OLMAK OLMALI Kİ İDARECİLİKTE TECRÜBE KAZANILMIŞ OLUR.

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarakgörevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

---- ÖNERİ : ÖĞRETMEN OLARAK EN AZ 5 YIL GÖREV YAPMIŞ OLMAK

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme MADDE 24 – (1) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak

görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle geçerlidir.

 

---- ÖNERİ : 6 AY DA BİR SINAV YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. 6 AY YERİNE BİR SONRAKİ SINAV YAPILANA KADAR İBARESİ YER ALMALIDIR.

 

 

b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara, EK 5 PUAN VERİLİR.

 

ÖNERİ :  TEMEL EĞİTİMDE EK PUAN KESİNLİKLE VERİLMEMELİDİR. NASIL Kİ ORTAOKULDA HİÇ BRANŞA VERİLMEDİYSE İLKOKULLARA VERİLMEMELİDİR. İlkokullara branşı Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, İngilizce branşında idareci atanamaması demektir

 

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 27 - (1) Bulundukları eğitim kurumunda dört ya da sekiz yılını dolduran

müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirmeleri, Ek-1’de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılan değerlendirme göz önünde bulundurularak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yapılır.

 

(2) Müdür olarak yeniden görevlendirilecek adaylardan;

a) Okul Öncesi alan öğretmenlerinden anaokullarına müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara,

b) Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenlerinden ilkokullara müdür olarak görevlendirilme

isteğinde bulunanlara, ek 5 puan verilir.

 

ÖNERİ :

---- 4 yılını kendi okulunda dolduran müdürler: EK-1 de yer alan A ve B formlarından yeteri puan alanlar, kendi okullarına; ilçe milli eğitim müdürününde görüşü alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile 4 yıllığına görevlendirme yapılır.  Böylece kurumlarda süreklilik sağlanabilir. 4 yılını dolduran müdürlerle ile 8 yılını dolduran okul müdürler aynı anda değerlendirildiğinde 4 yılını dolduran genç idealist idareciler mağdur olacaktır.

---- ek 5 puan kaldırılmalıdır. Kendi okullarını tercih eden 4 yılını dolduran okul müdürlerine ek1 de 10 ek puan verilebilir.

------ 652 sayılı kanun hükmünde kararnamede 6+6 şeklinde yöneticilik süreleri düzenlenebilir.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

MADDE 29 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak

görev yapılamaz.

ÖNERİ :

---- yöneticiler 6 yıllığına görevlendirilir.

-----(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 12 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

 

 

 

---- mevcut taslak incelendiğinde 4 yılını dolduran müdürlere yeniden görevlendirilme sıkıntılı sürece girecektir. Özellikle ilkokullarda görevlendirilen Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Rehber öğretmenler, İngilizce öğretmenliği mezunu idareciler mağdur olacak; sınıf öğretmenliği mezunlarına ek 5 puan verildiği için bir daha bu okullara branşı sınıf öğretmenliği olmayan idareci atanamayacaktır.

------   imam hatip ortaokullarına idareci olmak isteyen ilahiyat fakültesi mezunlarına ek puan getirilmemiştir.

 

YÖNETİCİ ATAMA TASLAĞININ EK-1 A FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1.      Ön lisans veya lisans eğitiminin her bir yılı için (En fazla 4 yıl)

 

ÖNERİ : EN FAZ 4 YIL İBARESİ KALDIRILARAK BİRDEN FAZLA LİSAN EĞİTİMİ ALAN İDARECİLER TEŞVİK EDİLMELİDİR. EN FAZLA 4 YIL İBARESİ KALDIRILMALIDIR.

 

2.      Yönetim alanında yüksek lisans (*) 3 PUAN

 

ÖNERİ: 6 PUAN OLMALIDIR.

 

3.      Yönetim alanında doktora (*) 5 PUAN

 

ÖNERİ: 10 PUAN OLMALIDIR.

 

YÖNETİCİ ATAMA TASLAĞININ EK-1 B FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

DAHA NESNEL ÖLÇÜTLERLE TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

İsmail KARA/ Eğitim Yöneticisi

Ajanskamu-Özel