Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Yanlış Uygulanmaktadır
 08/09/2017
Anadolu Eğitim Sendikası olarak; Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince görevlendirmeye esas puanın geçerlilik süresinde uygulama yanlışlığı yapıldığını bildirdik. Sözlü sınav puanını almış veya sözlü sınav puanı ile Ek1 form üzerinden alınmış olan aritmetik ortalama puanlarının tayin olan yönetici adayları için geçerli sayılmadığını, bu puanın eski görev yerinde başvuru için kullanılmazsa yeni görev yerinde kullanılamayacağına dair yanlışı tespit etmiş olduğumuzu belirttik. Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde puanın 6 ay geçerli olduğu ve aksi bir şekilde tayin olunan yerde kullanılamayacağına dair bir hükmün bulunmadığını belirttik.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

  Sayı:  675-17/4714                                                                            Tarih:08/09/2017

  Konu: Yönetici Görevlendirme Puanının Geçerlilik Süresi Ve Tayin Olunan İlde Kullanılması

 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

 
  İlgi: a) 22/04/2017 Tarih ve 30046 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim                                             

             Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği       

          b) 25/04/2017 Tarihinde MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarafından                 

              Yayımlanan Yönetici Görevlendirme Kılavuzu

 

          Bakanlığınız tarafından 25 Nisan 2017 tarihinde Yönetici Görevlendirme Kılavuzu yayımlanmış ve yönetmeliğe uygun olarak bir takvim içerisinde yönetici görevlendirmelerinin iller bazında yapılması planlanmıştır. İlgi a) yönetmeliğinin Beşinci Bölümde Görevlendirme başlığı altındaki 18. ve 20. maddelerinde “(1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür veya müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle geçerlidir.” Yazmaktadır.

Görüldüğü üzere puanların 6 ay geçerlilik süresi olmasına rağmen, yaz döneminde yer değiştiren ve tayini çıkan yönetici adayı öğretmenlere, yeni görev yerlerinde puanlarını kullanmayacakları belirtilmiş ve görevlendirilmek üzere başvuru hakkı verilmemiştir. Bakanlığınız tarafından bu konuda önlem alınarak iller bazında yanlıştan dönülmesi ve özellikle 2. yönetici görevlendirmelerinde başvuru hakkı verilmesi ve hak kaybının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

 

Gereğini arz ederiz.