Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Yönetmelik hükümleri kapsamında 2018 yılına ait yönetici atama takvimi 22.02.2018 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış ve resmi yazı ile birlikte tüm eğitim kurumlarına gereken duyuru yapılmıştı.27.01.2019 tarihli resmi yazı ile de yönetici görevlendirme takvimini yeniden değerlendirme yapılmak üzere durdurulmuştu.

 Durdurulan takvimle ilgili görevlendirme kapsamını ve şeklini içeren ilgili yönetmeliğin 26. ve 27. Maddelerinde; 
‘’Yönetici olarak yeniden görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 26 – (1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirilecekler bakımından, ilk defa yönetici görevlendirmesi yapılmadan önce olmak üzere, boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticilerden ise farklı eğitim kurumlarına aynı unvanla yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanların başvuruları elektronik ortamda alınır.
Müdürlüğe yeniden görevlendirme

MADDE 27 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmelerinde, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre belirlenen puanlar dikkate alınır.’’ denilmektedir.
Buna göre ; durdurulan yönetici görevlendirme takvimi , dört ve sekiz yıllık görev sürelerini dolduran yöneticilerin , Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak olan görevlendirmelerinin durdurulmasını içermektedir.

İlgili yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu incelendiğinde ise uzun süre yönetilik yapan,ödül bakımından fazlaca ödüle sahip olan,eğitim derecesi yüksek olan yönetici adaylarının her halukarda yeniden görevlendirmesinin yüksek olacağı bir içeriğe sahip olduğu açıkça görülmektedir.Bu durum görevlendirilecek olan yöneticiler için oldukça sağlıklı bir kriter olmakla birlikte,Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu dikkatlice incelendiğinde,dördüncü bölümde yer alan Ödüller başlığı altındaki ödüllerden,birbirinin eşdeğeri olan teşekkür belgesi-başarı belgesi ile takdir belgesi-üstün başarı belgesine ayrı ayrı puanlarla değerlendirilmezken,yine birbirinin eşdeğeri olan aylıkla ödül ve ödül belgelerinin ayrı ayrı puanlarla değerlendirilmiş olması,yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Ödül Yönergesinin çıktığı tarihten sonra yöneticilik görevine başlayan yönetici adayları için ,olumsuz ve eşit olmayan bir sonuç doğurmaktadır.

Ek-1 Değerlendirme Formundaki ödüller başlığı altındaki , yanlış değerlendirme ve düzenleme içeren bu kısmın öncelikle değiştilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte dört ve sekiz yıllık görev sürelerini doldurmuş/dolduracak olan yöneticilerin görevlendirmeleri yönetmeliğin ilgili maddelerinde ‘4 yıllık süre ile’ yapıldığından ,dört ve sekiz yıllık görev süreleri dolan yöneticileri kapsayan ve yeniden değerlendirme yapılmak üzere durdurulduğu belirtilen yönetici görevlendirmelerinin , dört ve sekiz yıllık görev süreleri dolan yöneticilerle göreve yeni başlayacak olan yöneticilerin yazılı sınava alınabileceği,görev süreleri dolmamış olan yöneticilerin de müktesep haklarının korunarak yazılı sınava alınabileceği ve yer değişikliğinin yapılabileceği bir yönetmelik maddesi değişikliği ile yapılması hem kendini yetiştirmiş,liyakat sahibi okul yöneticileri için hem de Bakanlığın yeni vizyon anlayışına ve eğitim kurumlarının daha liyakat sahibi yöneticilerce yönetilmesi adına sağlıklı bir düzenleme olacaktır.


.Süleyman TOPRAK
Mezitli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü