Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi? Kaynak: www.mevzuatinyeri.com https://www.mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/sofor-bekci-ve-hizmetli-kadrosunda-olanlar-tasinir-kayit-ve-kontrol-h19888.html mevzua

Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi? geçici işçi olarak görev yapanlar taşınır yetkilisi olabilir mi hangi görevliler taşınır yetkilisi görevini yapamaz

Kamu Çalışanları 13.09.2020, 20:12
Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi?  Kaynak: www.mevzuatinyeri.com https://www.mevzuatinyeri.com/maliye-mevzuati/sofor-bekci-ve-hizmetli-kadrosunda-olanlar-tasinir-kayit-ve-kontrol-h19888.html  mevzua

Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrosunda Olanlar Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Olabilir mi? Kamu kurum ve kuruşlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan  Şoför Bekçi ve Hizmetli Kadrolarında görev yapanların ile geçici işçi olarak görev yapanların taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmemesi hakkında Maliye Bakanlığınca verilmiş olan görüş yazımız ekindedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.21.115595-1784 Konu: Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri 28.01.11* 1118 KÜLTÜR VE SANAT EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

ANKARA İlgi: 09/03/2010 tarihli ve 2010/186 sayılı yazınız. İlgi yazıda, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentleri kapsamında şoför, bekçi, hizmetli ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin taşınır  kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilmektedir. Bilindiği gibi 28.12.2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (n) bendinde taşınır kuyıt ve kontrol yetkilisi “Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliler” olarak tanımlanmış; Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği hükme bağlanmıştır. Yönetmelik hükmüne göre taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınır kayıt ve işlemlerini harcama yetkilisi adına yapan ve bu işlemlerden dolayı doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir. Taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapılmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını vermekten harcama yetkilileri sorumludur. Bu sorumluluğun gereği olarak kendi adına, taşınır kayıt ve işlemlerini usulüne uygun şekilde yapacak bilgi ve niteliklere sahip personeli seçerek, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirme yetkisi harcama yetkililerine bırakılmıştır. Bundan amaçlar ; taşınır kayıt ve işlemlerinde; yaptığı görevin ve bundan doğacak sorumluluğun bilincinde olan, bilgili, nitelikli ve güvenilir personelin görevlendirilmesini sağlamaktır. Görevlendirme yapılırken, görevlendirilecek personelin memuriyet veya çalışma unvanına bağlı çalışılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, harcama yetkilileri, söz konusu görevlendirmeleri yaparken hesap verme sorumluluğunun kendilerinde olduğunu dikkate almak ve taşınır kayıt ve işlemlerini kendisine mali sorumluluk getirmeyecek şekilde yapabilecek bilgili vs nitelikli personel arasından seçerek görevlendirme yapmak zorundadırlar. Aksine yapılacak görevlendirmeler sonucu, usulüne uygun yapılmadığı tespit edilen işlemlerden doğacak (sorumluluğunda ambar bulunanların kasıt, kusur ve ihmalleri sonucunda ambarlarda meydana gelen kayıp ve noksanlıklar hariç) sorumluluk harcama yetkililerine ait olacaktır. Buna göre; kamu idarelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak şoför, bekçi, hizmetli görevlerinde istihdam edilen personelin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmesinin, anılan yönetmelik hükmünden amaçlanan hususlara uygun düşmediği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, 2489 sayılı Kefalet Kanununun 1 inci maddesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş olduğundan, geçici işçiler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında çalıştırılan geçici personelin taşınır kayıt vs kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmesinin bu Kanun uyarınca da ‘mümkün bulunmadığı düşünülmektedir. Bilgilerini rica ederim. Bakan a. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
 

Kaynak: www.ajanskamu.net
Yorumlar (0)
banner51
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kadroya Geçen İşçiler Asıl İşkoluna Dahil Olmalı mı?
Kadroya Geçen İşçiler Asıl İşkoluna Dahil Olmalı mı?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29