mahmutbalta @ hotmail.com

2019-2020 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim paydaşlarına hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eğitim öğretimde özellikle okullarda fiziki anlamda materyal bakımından ve daha birçok alanda olumlu gelişmeler olsa da öteleyerek gözümüzün önünden uzak bir yere koyarak ve unutmaya çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlar devam etmektedir.

Bunlardan bazılarına değinecek olursak

Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesi ve diğer öğretmenler ile eşit haklara kavuşturulması çözüm bekleyen elzem konulardan biridir. 3 yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkının tanınması her ne kadar önemli ve olumlu bir gelişme olsa da bu öğretmenlerin diğer özlük mali ve sosyal haklarının verilmesi ve öğretmenler arasındaki kadrolu, sözleşmeli, ücretli ayırımına son verilerek aynı işi yapan bu kişilerin aynı atama şekline ve aynı haklara sahip olunması sağlanmalı bu ikiliğe son verilmelidir.

Ücretli öğretmenlik olarak tanımlanan ve gittikçe bir garabete dönüşen uygulamanın artık çözüme kavuşturulması asgari ücretin altında bir miktar ile öğretmenlik yapıp hayatını idame etmeye çalışan öğretmenlerin bu kanayan yarasına pansuman değil gerçekçi ve kalıcı çözümlerin üretilmesinin vakti çoktan gelmiş hatta geçmektedir.

2023 Eğitim vizyonunda yer verilen öğretmenlik meslek kanunun beklentileri karşılayacak şekilde öğretmenlerin hak ve yetkilerini geliştirecek, öğretmen görev yetki ve sorumluluklarının belirlendiği mesleki gelişim ve kariyer basamaklarının net bir şekilde ortaya konduğu bir içerikle bir an önce kanunlaşması eğitim camiasının ivedilikle beklediği konular arasında yer almaktadır.

Öğretmen yapılan şiddete yönelik bir an önce caydırıcı tedbirlerin alınması öğretmenlerin öğrencilerinin gözü önünde darp edilmesi, şiddete maruz bırakılması ayrıca bu görüntülerin akşam televizyonlarda uzun uzadıya gösterilerek  insanların ve ailelerinin yaşadıkları travmalarının önüne geçilecek yasal tedbirlerin alınması ve mağdur edilen bu eğitimcilere en yüksek perdeden sahip çıkılarak gerekli yasal tedbirlerin alınması çözüm bekleyen hayati meselelerden biri olarak durmaktadır.

3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi emeklilik için bunu bekleyen öğretmenlerin önünün açılması hem yıllarca fedakar bir şekilde çalışarak bu ülkeye ve ülkenin çocuklarına hizmet etmiş öğretmelerin emeklilik hayatlarında bir nebze rahat etmelerini sağlayacak hem de emekli olacak öğretmen sayısının artışı ile birlikte eğitim sistemine daha çok sayıda genç öğretmenin girmesini sağlayarak atanamayan öğretmenler için bir umut olacaktır.

Okul müdür ve müdür yardımcılıklarının ikinci görev kapsamında çıkartılarak görevlendirmelerle değil, kadro ünvanlı bir uzmanlık mesleğine dönüştürülmesi okulların her türlü olumsuz durumunun kendilerine fatura edildiği bu eğitim yöneticilerinin haklarının iyileştirilerek eğitim lideri olarak konumlandırılması ve gerekli akademik çalışmalar yürütülerek alanda ki eğitimle ilgili tecrübelerine bilimsel gelişmeleri de katarak eğitim liderlerinin okullarına ve kurumlarına daha çok hizmet etmelerinin önü açılmalıdır.

Ayrıca yapılacak yasal düzenlemeler ile eğitim yöneticilerinin daha çok inisiyatif almaları sağlanarak mevzuatın okulların gelişimini engelleyen kısımları güncellenmelidir.

Eğitimin gelişimi için öğretmen ve eğitim yöneticileri ile birlikte çalışan memur, hizmetli ve diğer teknik iş ve kadrolarda görevli eğitim çalışanlarının hakları üzerinde çalışılarak eğitim öğretimin bir parçası olan bu kişilerin okullara verdikleri katkı göz önünde bulundurulmalı ve bu kişilerin en azından ilk adım olarak eğitim yılına hazırlık ödeneğinden faydalanmaları sağlanmalıdır.