adnankalkan01 @ gmail.com

2017- 2018 Eğitim Öğretim yılı 2. dönemine girmiş bulunuyoruz. Peki bu dönemde çocuklara yönelik nasıl bir tavır takınmalıyız.
Hedefini Pekiştirmeliyiz
1. dönem çocuklara gösterilen hedeflere çocuklar ulaşmişsa dahi, 2. dönem için basamaklı bir şekilde hedefte bir pekiştirme gösterilmelidir. Nitekim çocuklar teşekkür, takdir aldım hedefe ulaştım mantığına bürünebiliyorlar.
Iyi Bir Plan Yapılmalıdır
2. dönem iyi bir plan yapılmalıdır. Bu planda geçen dönemin dersleri de dahil edilmelidir, tabii eğer çocuk 2. dönemde de bu derslerden sorumlu ise... Plan çocuğun yeteneklerine uygun olmalıdır. Yeteneği aşan bir plana, zaten çocuk da uyamayacağından, geçersiz bir plan olacaktır.
Yetenek Önemlidir
Anne babalar çocuktan yetenek üzeri isteklerde bulunmamalıdır. Aksi takdirde yetenekler köreltilir. Yeteneklerin inkişafı ancak bu yeteneğe uygun faliyetler yapılırsa söz konusu olacaktır.
Sosyal Faaliyetler Ders Kadar Önemlidir
Sosyal faaliyetlere zaman ayrılmalıdır. Her insanın psikolojik, bilişsel, duygusal, akademik başarının yanında, sosyal ve sportif faaliyetlere de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. İnsan bir bütündür.
Sosyal Medyayı Bilinçli Kullanmalıdır
Sosyal medyayı bilinçli kullanmalıdır. Sosyal medyanın zararları göz önünde bulundurularak bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Nitekim zihin kas koordinasyonunun bozulmasına sebep olan sosyal medya araçları, mantık muhakeme işlemesine ciddi zarar vermektedir.
Cesaretlendirin
Zayıf dersler için çocuğu cesaretlendirin. 1. dönem bir veya birkaç dersten zayıf alan çocuk cesaretlendirilir ise bu zayıf dersleri de düzeltecektir. Aksi takdirde çocuğun özgüvenini kıran anne babalar çocukla karşı karşıya gelecek, tartışacak, sonuçta her türlü hem aile hem çocuk için zarar oluşacaktır.
Size Düşen Sabır...
Özellikle dersleri zayıf olan çocukların aileleri sabırlı olmalıdır. Öğrenme bir süreç olduğu için sabır önemlidir. Kuran-ı Kerim'de Allah sabredenlerle beraberdir ve Resulüm Inanan kullarıma sabrı tavsiye et, diyor.
Olumlu Düşünmek Çözüm Getirir
Olumlu düşünün ve çocuğa olumlu bakış açısını kazandırmaya çalışın. Mevlana, gül düşünürsen gülistan olur. Diken düşünürsen dikenlik olur, diyor. Bediüzzaman Said Nursi, güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır, diyor. Gerek ders için gerek hayatın her aşaması için çocuklara olumlu bakış açısını kazandırmamız gerekiyor.
Adnan Kalkan
Psikoterapist
Aile Eğitim Danışmanı