mahmutbalta @ hotmail.com

Siz hiç üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olup, Elektronik mühendisliği yapan bir mühendis gördünüz mü?

Uzmanlığını Göz bölümünden yapan bir doktorun olmazsa, Beyin Cerrahı olarak çalışırım dediğine şahit oldunuz mu peki?

Bu durumlar eğitim öğretimde var maalesef!

Fizik, Kimya, Biyoloji bölümünden mezun olup sınıf öğretmenliği yapan öğretmenler, Tarih, Coğrafya bölümlerini bitirip Sosyal Bilgileri öğretmenliği görevinde bulunan öğretmenler artık normal karşılanan bir durum maalesef, çünkü bu öğretmenlerin çoğu artık mezun olmadıkları bölümlerde 20- 25 yıllık tecrübeli öğretmenler oldular.

Özel eğitim gibi uzmanlık gerektiren bir bölümün, alan mezunu olmayan öğretmenler ile devam etmesi ayrı bir sorun olarak durmaktadır.

Mezuniyeti dışında öğretmenlik yapanlarla  ilgili belki de en ilginç durumları yaşayanlar; 1990 yıllarda Fransızca bölümünden mezun olanlar oldu şöyle ki; bu bölüm mezunları önce Fransızca öğretmeni olarak görevlendirildi ancak norm çok az olduğu için sınıf öğretmenliğine kaydırıldılar, ardından İngilizce kursu aldırılıp İngilizce öğretmeni oldular son olarak da Türkçe öğretmenliği bölümünde değerlendirildiler. Bu durum Fransızca bölümü mezunu öğretmenlerin yıpranmasına ve bir alana yoğunlaşamamasına neden oldu.

Yani Fransızca bölümünden mezun olan öğretmenler dört değişik alanda öğretmenlik yaptılar.

İşler bu kadar karmaşıklaşınca alan değişikliği uygulamaları ile çözümler bulunmaya çalışıldı. Ancak alan ve Branş değişikliği ile ilgili çıkan yönetmelikler maalesef sorunlara kısmi çözümler üretebildi.

En son yapılan alan değişikliğinde de 540 saatlik özel eğitim kursu alanların Özel eğitim öğretmeni olarak görevlendirilmesinin dışında somut bir adım atılmayarak hayal kırıklığı yarattı.

Öğretmenlik mesleğinin uzmanlık, bilgi ve sevgi gerektiren,  toplumun dönüşüm ve gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğu göz bulundurulmalı ve bu meslek sahiplerinin mezun oldukları, eğitimini aldıkları bölümlerde çalışmalarının önü açılmalıdır.

Üniversitelerin Eğitim fakültelerinin herhangi bir bölümünü kazanan bir kişinin okulu bitirince bu bölümün öğretmeni olarak atanacağını bilmesi onu hem derslerinde başarılı kılacak hem de öğretmenlik konusunda daha da motive edecektir.

Mezun oldukları bölüm dışında öğretmenlik yapanlar arasında bir araştırmanın yapılması bunlardan istekli olanların kendi Branşlarında çalışacak şekilde hizmet içi eğitimler ile desteklenerek hazırlanmaları ve bu bölümlere atanmaları eğitimin kalitesini artıracak bir etken olacaktır.