YENİ ÜNİVERSİTE YERLEŞİM SİSTEMİ***

Sabah Oturumu:
MATEMATİK 40 SORU,
TÜRKÇE 40 SORU,

Öğleden Sonra Oturumu:
MATEMATİK 40 SORU
TÜRKÇE 40 SORU
FEN (FİZİK KİMYA BİYOLOJİ) 40 SORU
SOSYAL 40 SORU

Sabah oturumunun etkisi yüzde 40,
Öğleden sonranın etkisi yüzde 60,

TESPİTLER:

1.Türkçe ve Matematiğin etkisi yüzde 80 e çıkırılırken fizik kimya biyoloji gibi temel bilimlerin etkisi neredeyse yüzde 10 a çekilmiştir.(sayısal öğrenci için) matematik 40+40=80 Biyoloji 12

2.Bir öğrenci tıp fakültesinin temel dinamiği olan Biyoloji dersinden sadece 12 sorudan sorumlu tutulacak. Yani Türkçe ve Matematiği iyi olursa tıp,mühendislik gibi bölümlere rahatlıkla yerleşebilecek. Oysa üniversitelerde tıp için biyoloji ve kimya, mühendislik için matematik ve fizik esastır.

3. Çoğu derste dört yıllık müfredat sadece 10-15 soruya indirgenmiş olup ölçme değerlendirme açısından bu durum oldukça sakıncalıdır. Fizik Kimya Biyoloji Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü dersleri.

4. Derslerden bazıları bir kısım öğrenciye hiç sorulmayacak. Örneğin sayısal öğrencisi lisede dört yıl boyunca gördüğü Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültüründen sorumlu tutulmayacak. Eşit ağırlık,sosyal ve dil öğrencileri lise 1 ve lise 2. sınıfta gördükleri fizik,kimya ve biyoloji derslerinden sorumlu olmayacaklar. O zaman bu derslerin dinamiği,işlenişi,derse bakış açısı ve derse verdiği önem gibi birçok etkeni olumsuz etkilemez mi?

5.Sabah oturumunda sınavı kötü geçen öğrenciyi iki saat içinde nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?

6.Türkçe ve matematik derslerinin dışında okullarda diğer branşların etkisizleştirlmesi sosyolojik farklı sorunlara yol açmaz mı?

7. Ülkemizin ve öğrencilerimizin bilimsel çalışma ve icat için fizik kimya biyoloji gibi derslere her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğu gibi aynı durum sosyal bilimler için de geçerli.

Bu sorunlar daha çok arttırılabilir. Bu gerekçeler bile çok önemli sınavın bu şekliyle uygulanmasının sakıncaları için yeter sebeptir.

BU SİSTEM ÇA-LIŞ-MAZ....
BİZDEN SÖYLEMESİ.

ÇÖZÜM:

Bu yıl, eski sisteme göre hazırlık yapan öğrencilerimiz, eski sisteme göre sınava alınsın. Yeni sistem bir yıl ertelensin.