ajanskamu @ gmail.com

Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle’nin, Maide Sûresi ile açıkça haram kıldığı kumar illeti, ‘Milli Piyango’ adıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yine toplumumuzun imanına kast ediyor.

Millî Piyango Büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira imiş. Eski parayla 61 trilyon. Hayallerden bile büyük diye sunuluyor.

Haketmeden, emek vermeden, ter akıtmadan, karşılığında üretmeden kazanılan haram para, ne huzur getirmiştir ne de mutluluk. Acılardan, zavallı hayatlardan enstantaneler sunmuştur yalnızca.

Allah(c.c.)’ın yasak kıldığı kumara bulaşarak isyana sürüklenen gönüller, maddi hayallerin peşinde sürüklenerek maddi ve manevi çöküntüler yaşıyor, benliğini kaybediyor, Allah’ın rahmetinden uzaklaşarak gazabına yaklaşıyor. İlahiyatçılar ise Mü’minleri, sonu azap ve ateş olan kumar illetine karşı uyarıyor: CEHENNEME BİLET ALMAYIN!

Bugün insanlarımız sanki piyangoya mahkûm olmuşlar gibi kuyruklarda bekliyor, kumardan medet bekliyor. Bu tablo, Müslümanın izzetine yakışıyor mu? Küçük amellerde bile zalimlerin adetlerinden uzak duran ümmetin, büyük bir günahta zalimle yarışması akıl işi değil!

Yılbaşında piyango veya herhangi bir unsurdan menfaat temin etmenin İslam’da kesinlikle yeri yoktur. Piyangonun ne İslami ne de ahlaki bir yönü vardır. Haramdır ve asla helal değildir! Bunları alanlar da verenler de hayır görmez! Müslüman diye kabul ettiğimiz kimselerin bile piyango zilletine düşmesi, ümmet için derin bir acı ve büyük bir kayıptır. Bir müminin haram olan piyangonun biletini alma yoluna gitmesi, onun manevi hayatını tanzim eden altyapıya dinamit koyacaktır. Cehennem, haram olan bir şeyin neticesidir. Bilet almak da haramdır. Oradan gelecek gelirler veya faydalar da haramdır. Bu fayda görünümlü enkazlar ise maalesef cehennem ateşine doğru uzanan yolun yapı taşlarını oluşturuyor, her piyango bileti cehenneme alınmış davetiye niteliği taşıyor. Rabbimiz, Müslümanları bu hususta kendilerini kurtaranlardan eylesin.

Biz Müslümanız, küffara benzememeliyiz, benzeyemeyiz. Günümüzde zulüm, televizyonlardan, bilgisayar oyunlarından, filmlerden, internetten her yönden, her şekliyle ve her an saldırıyor. Biz, Noel kutlamasına karşı, piyango, kumar ve faize karşı direncimizi yükseltmeli, direnişimizi asla kaybetmemeliyiz.

Bu haram, islam toplumunda hâlâ devlet eliyle sürdürülmemeli!

Bu toplum, Milli Piyango bileti alarak hayal kurmanın acizliğine devlet eliyle sürüklenmemeli!

“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" (Maide Suresi, 90-91)

Allah azze ve celle’nin mutlak biçimde yasakladığı kumarın, içki ve putlar gibi şeytan işi pislikler olduğu konusunda Müslümanları uyardığı Ayet-i Kerîme, bugünlerde yeniden Müslüman Anadolu’nun her köşesinde yankılanmayı bekliyor.

Milli Piyango’ya müslümanlar karşıdırlar. Piyango çekilişi, umut tacirliğidir. Bu zulümdür. Umut tacirliğini devlet yaptırmış oluyor. Bu da doğru değildir. Bu haram, Müslümanlara devlet eliyle sunulmamalı!

Toplum, haramlar neticesinde uçurumun kenarında geziyor. Bir cinnet hali, cinayetler, sapkınlıklar, huzursuzluklar olarak toplumda dışa vuruyor.

Müslümanlar artık sokakta piyango satıcısı görmek istemiyorlar. Seyyar satıcıların herhangi bir şey satmaları yasak

iken, kumar açıkça serbest, hatta teşvik ediliyor. Bir an evvel bu rezaletin önüne geçilmelidir!

Diyanet İşleri Başkanlığı, şans oyunlarının, kumar ve haram olduğunu açıkladı.
Başkanlığın sitesinde bir soruya verilen yanıtta, “Bir taraf kaybederken, diğer taraf hak etmeden kazanmaktadır. Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumar ve haramdır.” deniliyor.

Milli; milletle ilgili, millete özgü, millete has, anlamındadır. Peki, kumar nasıl millî oluyor?

Kumar millîdir!” demek, “Bu millet kumarbazdır" deyip onunla iftihar etmek değil midir? Böyle bir iddiada bulunmak, cinnet geçirmektir!

Büyük Türkiye yolunda bu kadîm devlet, bu cinnete derhal dur demeli!