adnankalkan01 @ gmail.com

Çocuk Eğitiminde Anne Baba Rolü
Her anne babanın en büyük arzularından biridir hayırlı, başarılı, değerlerine sahip çıkan ve cesaretli (özgüven) çocuk yetiştirmek...

Ancak bu gün yetisen nesle baktığımızda genellikle kendine güvenmeyen, gelecek kaygısı olmayan, değerlerinden uzak, başarısız, gayesiz, hedefsiz, hayalsiz bir nesil karşımızda görürüz. Peki neslin bu denli sıkıntılı yetişmesinin temel sebepleri nelerdir?
Varsın herkes birbirini suçlasın... Bu var olan sorunu çözmez.

Anne Baba Eğitimde En Önemli Sac Ayağıdır

Anne Baba çocuğa en birinci dersi veren ve yetiştiren, çocuğa bakış açısı kazandıran en önemli öğretmendir. En tesirli dersi çocuk anne babadan alır.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri
"Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum:"

"Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek, bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinâtını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum." der.

Çocukta Ahlak
Ahlâk ve karakter gelişimi her ne kadar anne babanın geninden az bir kısmı çocuğa geçse de, özellikle çocuğun içinde bulunduğu aile ortamı etkili olmaktadır.

Çocuk Model Yoluyla Öğrenir
Anne babanın tavır ve davranışları çocuk için birer derstir. Çocuk anne babadan gördüğü her davranışı önce taklit eder Sonra da benimseyerek öğrenir. Anne Baba sözünde durmayınca çocuk da bunu doğru kabul eder ve hayatına tatbik eder. Anne Baba bir nesne firlatinca çocuk da fırlatma davranışını öğrenir. Anne Baba kitap okuyunca çocuk da okuma alışkanlığı kazanır...

Çocukla Ileriye Yönelik Hedef ve Hayaller Kurun
Büyüyünce ne olacaksın? gibi sorular çocuğun hayal ve hedef sınırlarını geliştirir. Özellikle çocuk yaşta hedefler sık sık değişebilir. Eleştirmemek gerekir. Sadece anlamlandırmaya çalışın. Mesela "neden bu meslek, neden bu karakter" seçimi yapıyorsun? şekinde anlamlandırmaya çalışın.


Yarının Yolu Bu Günden Geçer
"Çocuk daha küçük" mantığından çıkmak gerek. Her yaşın kazandırılması gereken duygu ve davranışları vardır. Her yaş bir basamaktır ve sağlam basmayı icab eder. Davranışın kazandırılması gereken yaşı/dönemi geçerse daha sonra kazandırmak zor olacaktır.
Adnan Kalkan
Psikoterapist