ajanskamu @ gmail.com


Dua kul ve Allah arasında en önemli iletişim araçlarından biridir. Kul dua ettiği zaman, araya herhangi bir aracı almadan Rabb'i ile doğrudan iletişime geçmiş oluyor. Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de dua edin icabet edeyim diyor. Kul da bu davete icabet etmesi gerekir. Evladı için dua ederken muhatabının Rabbi olduğunu, çocuğun gerçek sahibinin Rabbi, kendisini ise emanetçi olduğu şuuru ile dua etmelidir. 

Duanın en güzel, en latîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli herşey'e yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def'edebilir bir zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّٰﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ der. (Mektubat - 302)


İşte çocuk eğitiminde Dua'nın büyük bir ehemmiyeti olduğunu fark etmek gerekiyor ve çocuklarına en iyi eğitimi okullarda aldırırken, en iyi yerlere gelmesi için makamlar için mücadele ederken aynı zamanda hayırlı bir kul, hayırlı bir ümmet, hayırlı bir evlat olması için anne babaların bolca dua etmesi gerekiyor.
Duada İhlas önemli bir unsurdur. Çocuk eğitiminde duanın önemini bilerek, çocuğunu eğiten anne babalar, onların fıtratına da ciddi etki etmektedirler. Dua bu anlamda önem arz etmektedir. Dua üç çeşittir. Lisanı hal, lisanı kal ve lisanı kalple dua edilir. Lisanı hal anne babanın çocuğuna rol model olmasıdır. Çocuğunun kendi davranışlarını örnek alacağını bilerek hareket etmesidir. Kalp niyetle ilgilidir ve kalben çocuğunun iyi ahlak, dürüst bir insan vs. olmasını istemektir. Yani lisanı kalp, istemektir. 
Bir diğeri ise lisan-ı kâldir. Lisan-ı kâl, dil ile duadır. Dil ile yaptığımız bütün dualar lisan-ı kâle girer.
İşte burada, Anna babaların, çocuğuna bol bol dua etmesi gerekir. Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de bizi duaya yönlendirdiği gibi, duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? ayeti kerimenin doğrultusunda hem kendimiz için hem neslimiz için dua etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (ASM), "bir babanın evladına duası, bir peygamberin ümmetine duası gibidir" buyuruyor. Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, anne babalar evlatlarına bol bol dua etmelidir. Dua dile dökülecek, kalben istenecek ve yaşantısıyla da emsal teşkil edecek. İşte bu, duanın tesirini arttıracaktır.

Adnan Kalkan

psikoterapist