rafetural @ hotmail.com

Eğitim-Bir-Sen Okulu 27 Yaşında

         Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkını kazanmasının tartışmasız öncü sendikası Eğitim-Bir-Sen(Eğitimciler Birliği Sendikası) 14 Şubat 1992'de kuruldu. Mehmet Akif İnan tarafından kurulan sendika, resmileşmesinden önce yaklaşık on yıl ülkede demokrasinin tabana yayılması, gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına büyük katkılar sağladı.

       80’li yıllar sonrası ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve askeri konjektüre ve 90’lı yıllardaki koalisyonlu hükümet dönemlerinin zorlu şartlarına rağmen yürütülen sivil toplum hareketleri, dinamizmini kaybetmeden yoluna devam etti. Bu manada sendikalar her daim sivil toplum örgütleri içerisinde lokomotif görevini üstlenmiştir. Türkiye'nin sivilleşmesinde, normalleşmesinde ve kendine gelmesinde sendikaların önemi büyüktür.

      Eğitim-Bir-Sen ise bu noktada kuruluş amacı açısından son derece önemlidir.

      Çünkü dava sendikacılığının adresi, Eğitim-Bir-Sen olmuştur.

 

Akif İnan’ın dava dediği neydi?

      Yakın dönem yol arkadaşlarından Sendikacı ve Yazar Vedat Sağlam bir hatırasında bu sorunun cevabını şöyle veriyor; “Akif Abi'nin yakın edebiyat ve kültür arkadaşları onun sendikacılığa kayışını eleştirir ve şöyle derlerdi. 'Sendika ile neden uğraşıyorsun? Senin işin edebiyat ve kültür. Sen mütefekkir bir insansın. Yazıların ve şiirlerinle topluma mal olmuş birisin. Nereden çıktı bu sendikacılık? Böyle yapmakla ne şiir yazabilirsin ne de makale?”

            Bu haksız eleştirilere ise Akif Abi sinirle şöyle yanıt verirdi, “Siz ne diyorsunuz! Sendika İslam'a giden bir araçtır, asıl olan davaya hizmettir. Eğitim-Bir-Sen bu manada bir okul olacaktır.  Hedef budur.”

        Evet, Akif İnan sendikayı böyle algılıyordu. Düşüncesini savunacak bir okul, bir ekol olsun istiyordu.

       O Yedi Güzel Adam'dan biriydi. Üstat Necip Fazıl’ın yanında yetişmiş, sohbetlerini dinlemiş, pek çok alanda öncü bir şahsiyetti.

       Akif İnan'ın da içinde olduğu grup, öncü nesildi. İnan aynı zamanda Büyük Doğu fikrinin öne çıkmış simge isimlerinden de bir mütefekkirdi. Bu öncü düşünce isimleri çıkmasaydı, günümüz ve geleceğimiz fikri anlamda bugünkünden daha fakir olacağı aşikârdır.

      14 Şubat 1992'de inanmış ve adanmış bir avuç insanla yola çıkılan, gönüllerde kurulan, "Dava" ve "Değer" sendikacılığı dairesinden ayrılmayan; hak, emek ve özgürlük mücadelesinin öncüsü Eğitim-Bir-Sen okulu bu gün 27 yaşındadır.

      Geleceği inşa edecek neslin yetişmesi ve örgütlü mücadelesi için kurulan Eğitim- Bir-Sen Okulu bu gün 27 yaşında.

       Sendikacılığı sadece kamu çalışanlarının haklarını korumakla sınırlı tutmayan Eğitim- Bir-Sen Okulu bu gün 27 yaşında.

       Milletimizin ve tüm insanlığın sessiz çığlıklarının da sesi olan Eğitim- Bir-Sen Okulu bu gün 27 yaşında.

       Zor dönemlerde bin bir zorluklar içerisinde kurulan ve bu günlere gelen Eğitim-Bir-Sen okulunu gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin borcudur.

       Aliya İzzetbegoviç’in belirttiği gibi “Haklı hiçbir dava tarihte kaybedilmemiştir.”

Bu yolda;

Bunu başarma azmini sergileyenlere,

Bu yolda yürüyenlere,

Bu mücadeleyi yürütenlere selam olsun.

     Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu Gidiyor...

         2018 yılı verilerine göre 426 bin 645 üyesi olan Eğitim-Bir-Sen, genel yetkili sendika olarak, “zirveden yeni ufuklara” sloganı ile var olan şubelerde seçimli olağan kongrelerini tamamladı ve genel merkez için olağan kongre duyurusunu yaptı.

         Eğitim-Bir-Sen 6. olağan genel kurulunu, 16-17 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek...

        Bu dönem 2018 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde önce şube delege seçimleri ve ilçe yönetim seçimleri yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Üyenin sandığa katılım oranı bazı ilçelerde %80 dolayında oldu. Tam bir demokrasi şöleni yaşandı. Bu durum seçim yönetmeliğindeki değişiklik, il şube başkanlığı ve yönetimleri için 2’li veya 3’lü grupların liste şeklinde yarışmasından kaynaklandı. Bu anlamda üyenin iradesi tam anlamıyla sandıklara yansıdı.

        2018 yılı Kasım ayında da il şube yönetimleri ve üst kurul delegesi için seçimli olağan kongreler yapıldı. Seçilen delegelerin hemen hepsinin katılım sağladığı kongreler bayram havası içinde geçti.

        Takip ettiğim ve edindiğim bilgiler nezdinde kamuoyunun merak ettiği bir takım sayısal bilgileri de aktarmak istiyorum sizlere; Türkiye geneli Eğitim-Bir-Sen’e bağlı 131 şube bulunurken(Üniversite şubeleri dahil) bunlardan takriben 37 civarında şubede 2’li veya 3’lü grupların liste şeklinde yarıştığını gözledik. Diğer şubelerde ise seçimler tek liste halinde gerçekleşti. Bu süreç içerisinde takriben 19 civarı şubede başkanlar düzeyinde değişim yaşandı. Bu değişimler: kendiliğinden ayrılma, 3 dönem kuralı ile ayrılma ve seçim sonucu değişim şeklinde gerçekleşti.

        16-17 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek Eğitim-Bir-Sen 6. olağan genel kurulunda takribi 312 üst kurul delegesi katılacak.

       Memur Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın mevcut yönetim kurulu ile seçimlere gitme kararı aldı. Kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla başka da genel başkan adayı yok. Fakat genel başkan yardımcılığı için aday var.

 İllerdeki seçim sürecinde dile getirilen bazı eleştirileri de hatırlayalım:

Bu kadar büyük sivil toplum hareketlerinde zaman zaman at izi it izine de karışmıyor değil.

Bilmeliyiz ki;

Sendikacılar var,

Sendikacı geçinenler var,

Ve bir de sendikacılıktan geçinenler var.

       Zaman zaman sendikacı geçinenler ve sendikacılıktan geçinenler araya sızmaya çalışıyor… Kimileri de heva ve heveslerinin peşine düşüyor… Tüm Eğitim-Bir-Sen camiasını bu tehlikelere karşı uyanık olmaya çağırıyorum. Gerçek dava sendikacıları ile sendikacı geçinenleri ve sendikacılıktan geçinenleri ayırmak lazım…

        Eğitim-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na hazırlandığı şu günlerde genel merkez yönetimine aday olacak kişiler gerek alınacak ilkesel kararlar konusunda, gerekse tüzük değişiklikleri ile sendika içinde istenmeyen durumları en az düzeye indirilebilir.

        Akif İnan’ın kurduğu Eğitim-Bir-Sen okulunun gelecek kuşaklara kurucu felsefe ile beraber aktarılması adına en alttaki üyesinden en yukarıda ki genel başkanına kadar hepimiz bununla yükümlüyüz.

        Bu temenniler ile Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.