ajanskamu @ gmail.com

“ülküler bir yıldıza benzer, belki o yıldızlı tutamazsın ama oraya doğru yürürsün.”

Bir topluluğa topyekün gidecekleri bir hedef gösterildiği ve buna inandıkları zaman o insan topluluğu olağanüstü işler beceriyorlar. Bizim tarihimiz de bunlarla doludur. Hedefi olmayan birine hiç kimse yardım edemez.

“En iyisi…
Dağ tepesinde bir çam olamazsan,
vadide bir çalı ol.

Fakat, oradaki en iyi ve büyük çalı sen olmalısın
Çalı olamazsan bir ot parçası ol.

Bir yola neşe ver.
Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol.

Fakat, gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, bazılarımız tayfa olmaya mecburuz.

Dünyada hepimiz için bir şey var.
Yapacağımız iş, size en yakın olan iştir.
Cadde olamazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.

Kazanmak, yahut kaybetmek ölçü ile değildir.
Sen her neysen, onun en iyisi olmalısın.”�(Douglas Malloch)

”Bir insan, bulunduğu mevkiyle değil, hedeflediği mevkiyle öIçülmelidir.” (Lev Tolstoy)

Bende Bakanlıkta Genel Müdür olmayı hedeflemiştim ama nasip olmadı. Yinede mutlaka bir hedefiniz olsun.