ajanskamu @ gmail.com

Biz, 
Evladı diğer evladı tarafından katledilmiş, evlat acısı ile sinesi yanmış bir Peygamberin çocukları,
Oğlunu Yaradan’a kurban olarak adamış bir inanmışlık timsali Peygamberin nesli,
Kör kuyuya atıldığında, ebedi aydınlıktan güç alan umut Peygamberinin kardeşleri,
Zindanı nefsinin zulmüne tercih etmiş, edep nişanesi Peygamberin umut arkadaşları,
Şefkat ve merhamet Peygamberimizin Ümmeti,
Biz,
Sultan Alparslan’ın ordusu, Selahaddin Eyyubi’nin silahtarları,
Anadolu’yu Yurt edinmiş Türk milleti...
Ölüm sinsi geceye gizlense de,
Karanlık, kör bir kuyu gibi bizi sarsa da,
Zindan misali kötülük kuşatsa da,
İman ve inancımızdan zindanlara atılsak ta,
Yeryüzünde kardeşkanı dökülmesin diye, umudu kaybetmeden, yolundan dönmeden ve inancını kaybetmeden,

KORKMA,
Haykırışıyla ebedi aydınlığa yürüyen Türk Milletiyiz…

Biz,
Ne ebedi karanlığa mahkum, 
Ne zillete köle,
Ne de batıla kul olmadık.

Biz!
Hakk’a inandık ve sadece ondan diledik.

Biz!
Zindanda çiçek,
Kuyuda ümit besledik.
Biz Yaradan’a şükrettik.
Vatanımızda hür yaşamak için, İstiklal uğruna gerektiğinde bir bir can vermek için yemin ettik...
Ülkemizi sarsa da düşman, 
İhanetinde boğulacak Batılda kulluk, batıda dostluk arayan.
Tarih boyunca milletimize düşmanlık besleyenler,
Sonunda hep oldu pişman. 

Suriye’de kıyamet düşleyen, 
Kudüs’te sunak süsleyen,
Mekke’de put isteyen,
Tüm iblisi evlatları
Yıkılan tapınaklarıyla karanlığa gömülecek.

Adıyaman, Urfa, Cezire sinelerinde kutsal izler taşır. Musul, Kerkük Süleymaniye ancak Hakk’a kul olmuş milletlere yaraşır. Asya’nın Doğusundan, Avrupa’nın Batısına İslam sancağı gölgesinde barış, adalet ve huzur bulmuş coğrafyalar şimdi masum kanı, mazlum feryadı ve anaların gözyaşlarıyla sulanmakta. 

Kahire’de Firavun, Roma’da Pagan, Yunanistan’da Titan,
İsrail’de Haham, Vatikan’da Papa, Hindistan’da Buda,
Çin’de Mao, Küba’da Fidel, Kore’de Moon,
Pensilvanya’da FETÖ….


40 yıllık korkaklığın binlerce yıllık sürgünüyle,
Tanrılığa heves etme kibri ve şirk koşma küfürlüyle,
Düzen bozan fitne, nifak yayan fesat ve kan döken nefretiyle,
İblise kul olmuş karanlığın ordusu yok edilecek,
İnkar ettikleri, şirk koştukları, ve sürgün edilip yeryüzüne yayıldıkları o ilk yerlerde. 

Ay bölünse, yalan derler,
Asa yılan misali yürüse sihir, deniz yarılsa büyü derler,
Onlar, O kör, sağır ve densizler, Ölü dirilse bile inkar ederler, 
Onlar!
Küstah sinelerinde ihanet sarmaşığı besleyen, 
İçimizde gizlenen ve bize düşmanlık besleyen,
Onlar, 
Vatikan kuklası iblisi gölgeler,
Binlerce yıldır İstanbul’u isterler.

Bugün dışımızdaki düşman, içimizdeki hainler, onların sözcüsü medyadaki tetikçiler, mutasyonu bitmemiş insani görüntüler, bölücü teröristler, Küfür kavmi ve tabi ki FETÖ militanları… 
Hep bizim Anadolu’dan gitmemizi gözlerler. 

Bölücüyü seven, düşmanı öven, milli ve manevi değerlere söven,
Terörden beslenip, teröristi besleyen,
Dine düşman, Vatana Hain olanlar,
Onlar!
Hep Milletimizin yenilmesini, tarihten silinmesini beklerler.

Dini siyasete alet ediyorsunuz diyenler, sadece seçimlerde kampanya namazı kılanlar, 
Kıbleyi şaşırıp kameraya dönenler, niyet edip göstermelik namaza, içindeki şeytana uyanlar,

Onlar!
Dinsizliği siyasetlerine alet edenlerdir.

Onlar! 
Laiklik diye naralar atıp Din işlerini devlet işlerinden ayırın diyenler,
Din düşmanlığı ile devlet düşmanlığını nasıl da bir arada yürütürler…

Müslüman, Yahudi veya Hristiyan, Zerdüşt veya Süryani olsa hep yine de inanır, hep yine de bağlanır...
Halbuki, Ateistlik soktular Anadolu’ya Ataistlik maskesi ve İnönücülük adıyla. 
Milletin talihsizliğinin nişanesi, İngiliz, Amerikan ve Fransız işbirliğinin emanetçisi, demokrasinin iltihaplı sivilcesi. Ordusu cephelerde yenilmek üzere değil bitirilmek üzere 15 yaşındaki çocuklarına kadar şehit edilen milletin, CHP’ye teslim edilen devletinin başına geçirilen Siyonizm Masasının Masonik maşası ve İhanet Şefi…

Darwinin torunları, Mendel çaprazlamasıyla ürettikleri şirk tohumlarını ekmek istedi CHP eliyle iman ve inanç yurdu Anadolu’ya. 

Kabil ve Habil gibi kardeşkanı dökmek için, insanlığa yol gösterecek İslam sancağını indirmek için, Milli ve Yerli duruşuyla Hakk ve Halkın yanında duran vatan evlatlarını katletmek için, İman yurdu Anadolu’da cami yerine Tapınak, Kurban yerine Sunak, Ezan yerine çan sesleri için, kendisine teslim edilen devlet eliyle, esir haline getirdiği milleti katleden CHP ve Diktatör Milli Şef…
 Bugünde CHP üzerine çökmüş karanlık gölge, CHP eliyle ülkemizi kargaşa ve kaosa süreklerken asıl amaçları Fatih’in bitirdiği karanlık çağı ve küfür toplumunu tekrar yeryüzünde hakim yapmaya çalışmaktır. 

Ancak Onlar unutuyor ki!

Mayası iman, suyu şehit kanı olan bu toprakta küfür yeşermez, şirk meyve vermez. Merhamet ve şefkat Peygamberinin Ümmeti, batıl fitne ve fesata uyup kardeşkanı dökmez. Üzerine İslam güneşi doğmuş Anadolu’yu küfür karanlığı örtmez.

Gel gör ki sinesinde İman, sevdasında Vatan, dilinde Dua olmayan CHP zihniyetli küfür kalesi bunu bilmez...

Karanlık çağı İslam Sancağı ile bitiren milletimiz bugünde millet, memleket ve ümmet ile batıl çağı bitirip, zillet kavminin zulmünü bitirecek iman, inanç, güç ve azme sahip yegane millettir…