mahmutbalta @ hotmail.com

Eğitimin insan hayatında oluşturmaya çalıştığı en önemli ‘’istendik davranışlarından’’ biride yapacağı ön yordama ve alacağı tedbirleri ile ‘’Belirsizliği’’ ortadan kaldırmaya çalışmasıdır.

Zira belirsizliğin olduğu bir eğitim sisteminde öğrenciler ulaşabilecekleri ‘’hedefler belirleyemez’’ hedef belirleyememe durumu ise direkt olarak öğrencilerin hayal dünyalarını etkiler.

Yani bir eğitim sistemi, yetiştirdiği kişilerin yeteneklerine göre başarılı işler yapmalarını istiyor ise:

Net olmalı

şeffaf olmalı

Belirgin olmalı

Nesnel olmalı

Üzerinde en çok oynanan, değişiklikler yapılan ve bir türlü bir net karar verilmeyen liselere giriş yöntemi hep bu belirsizliğin odağı olmuş ve öğrencilerin heyecan kat sayılarını artırmıştır.

Puanla öğrenci alan okullara yönelik olarak yapılan LGS sonuçlarının ortaya çıkardığı vahim durumla bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi.

Pekiyi LGS sonuçlarına göre ortaya nasıl bir tablo ortaya çıktı:

1. Anadolu liselerine yoğun bir ilgi oldu, kapasitelerinin çok üzerinde öğrenci bu liselere kayıt yaptırmak istiyor.

2. Anadolu liselerinin büyük çoğunluğunda önümüzdeki eğitim öğretim yılında ikili eğitime geçilip sabahçı- öğlenci olarak eğitim verilecek gibi görünüyor.

3. Teneffüslerinde 15 dakika olacağı düşünüldüğünde sabah saat 07.30’ da derslerin başlayıp akşam saat 19.30’ da bitmesi gibi bir durum ortaya çıkacak ki; kış mevsimini düşündüğümüzde bu saatlerin öğretmen ve öğrencileri oldukça zorlayacağı bir gerçek.

4. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri büyük oranda kapasitelerinin altında öğrenci alarak adete boş kalma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

5. Anadolu imam hatip liseleri öğrencisi azalan başka bir okul türü oldu.

Bu durumdan anlaşılıyor ki liseye geçiş sistemi tekrar gözden geçirilmeli ve iyi bir planlama ile yeniden dizayn edilmelidir.