1ilhamifindik @ gmail.com

1-Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğinden mülakat çıkarılmalı, objektif kriterleri esas alan bir yöntem belirlenmelidir. Öğretmenlikte adaylık süresi gerekirse ilk beş yıla yönetici olmak içinse akademi eğitimleri ön şart olabilir. Adaylık süresinde gerekli yeterliliği taşımadıkları görülen eğitimciler memurluğa alınmalıdır.3600 göstergesinin verilmesiyle birlikte emekli olacak öğretmenlerin yerine atama bekleyenler değerlendirilebilir. ALO 147,BİMER ve CİMER’i öğretmenleri demorolize eden estrümanlar olmaktan çıkarmalıyız. Sürelere bağlı yer değiştirme işlemleri bütün öğretmenleri de kapsayacak şekilde mutlaka uygulanmalıdır. Öğretmen kariyer basamakları gözden geçirilmeli aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilmek için kıdem, projeler yapma, yüksek lisans, ikinci üniversite ve diğer gelişim durumlarını esas alan bir sistem kurulmalıdır.

2- Haftalık ders çizelgeleri yeniden gözden geçirilmeli, ilkokullarda günde 5 saat, ortaokullarda günde 6 saat, liselerde günde 7 saati geçmeyecek biçimde yeniden düzenlenmelidir. Seçmeli dersler ders olarak tam karşılığı olmayan derslerden olmalıdır, yada beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim ve teknoloji tasarım  dersleri seçmeli yapılmalıdır. Bu uygulama ile oluşabilecek norm fazlası öğretmenler okul normlarının %10 ‘u kadar okullara atanabilmelidir. Bu öğretmenler boş geçen dersler başta olmak üzere okullarda idare ile birlikte okul gelişimi için değişik faaliyetlerde değerlendirilebilir.İlkokul ve ortaokullara mutlaka ödenek verilmelidir.

3-Zorunlu eğitim uygulaması devamsızlık ve kolay sınıf geçme durumlarını birlikte getirmiştir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için ilkokullar hariç , ortaokullarda devam mecburiyetini %70,liseler içinse %50 çekerek ve isteyene açık öğretime   gitme hakkını vererek sağlayabiliriz. Sınıf geçme için her dönem sonunda liselerdeki ortak sınavları ortaokullarda da yapabiliriz. Ders öğretmeninin sınavlarının %40 ile ortak sınavın %60 alınabilir. Liselere geçiş fen, sosyal bilimler ve proje liseleri dışında yıl sonu başarı puanı ile gerçekleşebilir. Yeni liselere geçiş sistemine göre öğrencilerin ilk %10 luk kısmının büyükşehirlerdeki sınavla alan okullara gitmeleri kırsal kesim için eşitsizlik oluşturmaktadır. Bunları da dikkate alabilmek için ilçe içinde bir lisede sınavla öğrenci alan bir sınıf oluşturulabilir.

4-Sağlık meslek liselisinin tıp okuyamadığı, teknik meslek liselerinden mühendislik geçişleri yapılamayan bir ortaöğretim sistemi ile akademik liselere olan talebi azaltamayız. Mevcut sistemin yerine mesleki, güzel sanatlar, spor ve akademik ortaokulların olduğu yeni bir sisteme ihtiyaç var. Hatta ortaokulları az olan yerlerde çok programlı ortaokullar bile düzenlenebilir. Yeni mesleki ortaokullar ve liselerde Organize sanayi bölgeleri, küçük işletmeler KOBİ’ler, İŞKUR,Mesleki eğitim merkezleri, halk eğitimler ve diğer kurumların birlikteliği ile oluşacak geleceğin meslekleri ve ara elaman yetiştirme politikaları yenden gözden geçirilmelidir. Eğitim kurullarında meslekçilere de mutlaka yer verilmelidir.

5- DPT,YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı kısa, orta ve uzun vadeli öğretmen istihdamı, ihtiyaç durumlarını planlamalı, ihtiyaç fazlası alanların dönüşümü veya kapatılması sağlanmalıdır. İhtiyaç fazlası israftır, emek ve iş kaybıdır.

            Yeni hükümet sisteminde ehliyet ve liyakat çok önemlidir. Yapılacak bütün atamalarda adalet, ehliyet ve liyakat esas alınabilirse memleketimizin tüm sorunları çözülebilecektir. Yeni sistem, yeni milli eğitim bakanımız, ülkemiz için bir fırsattır. Bu fırsatın değerlendirilmesi için fedakarlık ve gayret gösterecek tüm taraflara gönülden teşekkür ediyorum. Devleti kadrolaşacak yer görmek yerine hakkıyla millete hizmet edilecek bir pozisyon olarak görmeliyiz. Yeni sistem hayırlı olsun. Yeni Milli eğitim bakanı Sayın Ziya SELÇUK’ a başarılar diliyorum. (1ilhamifindik@gmail.com)